OM DENNE UAFHÆNGIGE UNDERSØGELSE

Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, om du mener, at din organisation bliver betragtet som en VÆSENTLIG INTERESSENT i sundhedssystemerne – og at afdække de udfordringer, din organisation står over for i forhold til at nå jeres mål.

Tak, fordi du vil deltage i denne korte PatientView-undersøgelse.

Du vil være anonym i undersøgelsesresultaterne (medmindre du sidst i undersøgelsen fortæller os, at du vil foretrække, at din organisation bliver nævnt som deltager i undersøgelsen).

Bemærk, at når du afslutter undersøgelsen, bliver dine svar først registreret, når du klikker på knappen "Udført" nederst på websiden.

Question Title

Billede
Først fire korte profileringspørgsmål

Disse spørgsmål vil hjælpe os med at forstå DE TYPER af organisationer, der besvarer undersøgelsen, og gøre det muligt for os at forstå resultaterne bedre.

Question Title

a.) Beskriv venligst din organisations HOVEDSPECIALITET i nedenstående felt.

Question Title

Billede

Question Title

b.) I hvilket land har din organisation BASE eller hovedkvarter?

(Hvis du er en organisation med internationalt sigte, bedes du svare på vegne af det land, hvor du som respondent er bosiddende.)

Question Title

Billede

Question Title

c.) Hvad er din organisations GEOGRAFISKE OMRÅDE of your organisation?

Question Title

Billede

Question Title

d.) [Spring dette spørgsmål over, hvis det ikke er relevant for din organisation]
Cirka HVOR MANGE PATIENTER har din organisation i de sidste 12 måneder ...

Question Title

Billede
Syv spørgsmål om din patientorganisations rolle i sundhedssystemet

Question Title

Spørgsmål 1 af 7.
Mener du, at DIN PATIENTORGANISATION i 2024 er en væsentlig interessent i sundhedssystemerne?

Question Title

Billede

Question Title

Spørgsmål 2 af 7.
Mener du, at din organisation har INDFLYDELSE på følgende?

  Ja. Sommetider/det er forskelligt. Ingen indflydelse. Nej – men det vil vi gerne have. Ikke relevant for os. Ved ikke.
Regeringens sundhedspolitik.
Godkendelse af lægemidler.
Tilskud til lægemidler (kan omfatte patientevaluering af nye lægemidler).
Patienters adgang til lægemidler.
Levering af sundhed (f.eks. veje til behandling).
Patienters adgang til behandling.
Patientinformation.
Patientuddannelse (f.eks. sundhedskompetence).
Uddannelse af sundhedspersonale.
Forskning i lægemidler.
Udvikling af lægemidler (kliniske forsøg, ”real-world”-evidens).

Question Title

Billede

Question Title

Spørgsmål 3 af 7.
Mener FØLGENDE SUNDHEDSINTERESSENTER, at din organisation er væsentlig for sundhedssystemerne?

  Ja. Nogle gør/nogle gange. Nej. Ikke relevant for os. Ved ikke.
Patienter/plejepersonale.
Forskere/videnskabelige organer.
Sundhedspersonale.
Sundhedsmyndigheder (f.eks. Lægemiddelstyrelsen, EMA).
Myndigheder, der vurderer sundhedsteknologi.
Nationale-offentlige sundhedsudvalg.
Lokale-offentlige sundhedsudvalg.
Sundhedsforsikringsselskaber.
Udstyrsvirksomheder.
Medicinalvirksomheder.
Apotekere.
Medierne.

Question Title

Billede

Question Title

Spørgsmål 4 af 7.
Yder følgende sundhedsinteressenter STØTTE til din organisations arbejde?

Med "STØTTE" menes der:
Nyttigt input eller assistance fra en sundhedsinteressent til din organisation.

  Ja/nogle. INGEN støtte. INGEN støtte – men ville gerne have støtte fra dem. Ikke relevant for os. Ved ikke.
Forskere/videnskabelige organer.
Overlæger/specialister.
Praktiserende læger.
Specialsygeplejersker.
Ikke-specialsygeplejersker.
Sundhedsmyndigheder (f.eks. Lægemiddelstyrelsen, EMA).
Myndigheder, der vurderer sundhedsteknologi.
Nationale-offentlige sundhedsudvalg.
Lokale-offentlige sundhedsudvalg.
Sundhedsforsikringsselskaber.
Udstyrsvirksomheder.
Medicinalvirksomheder.
Apotekere.
Medierne.

Question Title

Billede

Question Title

Spørgsmål 5 af 7.
Fungerer nogle af følgende som BARRIERER, der forhindrer din organisation i fuldt ud at deltage i sundhedssystemerne?

Question Title

Billede

Question Title

Spørgsmål 6 af 7.
a.) Yder din organisation nogle af følgende TJENESTER FOR PATIENTER?

  Ja. Nej. Nej – men det vil vi gerne. Ikke relevant for os. Ved ikke.
Rådgivning om behandling.
Telefonlinjer med hjælp og rådgivning.
Behandling/pleje til patienter.
Støtte til patienter, der sidder hårdt i det økonomisk.
Støtte fra ligesindede.
Støtte til kliniske forsøg med lægemidler/behandling.
Egen sundhedsforskning.

Question Title


b.) Udfører din organisation nogle af følgende POLITISKE AKTIVITETER?

  Ja. Nej. Nej – men det vil vi gerne. Ikke relevant for os. Ved ikke.
Øger kendskabet til patienters/plejepersonales behov.
Taler for bedre patientbehandling.
Taler for bedre adgang til lægemidler.
Repræsenterer patienters interesser over for lægemiddelmyndigheder.

Question Title

Billede

Question Title

Og til slut, spørgsmål 7 af 7.
Hvilke tre typer EKSTRA STØTTE fra sundhedsinteressenter ville hjælpe din organisation mest?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Billede

Question Title

Tak.

Ønsker du, at DIN ORGANISATION bliver nævnt som en af deltagerne i spørgeundersøgelsen sidst i den offentliggjorte rapport om undersøgelsens resultater (september 2024)?

Question Title

Som repræsentant for en patientgruppe, der har deltaget i denne spørgeundersøgelse, har du RET TIL AT MODTAGE EN GRATIS KOPI af spørgeundersøgelsens resultater ved offentliggørelsen.
Ønsker du at modtage en gratis kopi?

Question Title


Hvis du har svaret "Ja" til mindst et af spørgsmålene, skal du svare på de fire spørgsmål vedrørende dine kontaktoplysninger nedenfor (du vil stadig være anonym).

a. Hvad er dit navn?

Question Title

b. Hvad er navnet på din organisation?

Question Title

c. Hvad er din titel/stilling i organisationen?

Question Title

d. Til hvilken e-mailadresse skal PatientView sende linket til rapporten?

Question Title

Billede

Tak, fordi du giver din mening til kende.

Hermed slutter PatientView-spørgeundersøgelsen, der omfatter perioden juni-august 2024, om din patientorganisations rolle i sundhedssystemerne.

Slut på undersøgelsen.

Klik på "Udført" nedenfor (ellers bliver dine svar ikke gemt).

T