Kære lærer

Tak fordi du vil besvare vores spørgeskema.

Eksterne læringsmiljøer rummer mange forskellige typer af besøgssteder. Det kan være museer, kunsthaller, samlinger, slotte, borge, befæstninger, arkiver, akvarier, forsyninger, naturcentre, haver, teatre, filmhuse, kulturmiljøer og organisationer m.fl.

Vi glæder os til at få dit input!

Question Title

* 1. I hvor lang tid har du været lærer?

Question Title

* 2. I hvilken kommune arbejder du som lærer?

Question Title

* 3. Hvilke fag underviser du i?

Question Title

* 4. Hvilke klassetrin underviser du primært på?

Question Title

* 5. Ca. hvor mange gange på et skoleår bruger du eksterne læringsmiljøer?

Question Title

* 6. Har du som lærer en særlig rolle eller funktion i forhold til åben skole-arbejdet på din skole? Hvis ja; skriv gerne hvilken.

Question Title

* 7. På en skala fra 1-5, hvor er 1 er i meget lav grad, og 5 er i meget høj grad: I hvor høj grad er nedenstående vigtigt for dig, hvis du skal booke et undervisningstilbud i et eksternt læringsmiljø?

  1 2 3 4 5
Undervisningstilbuddets faglige indhold
Undervisningstilbuddets pris
Gode transportforhold
Gode erfaringer med det eksterne læringsmiljø

Question Title

* 8. Vil du evt. uddybe dit svar?

Question Title

* 9. På en skala fra 1-5, hvor er 1 er i meget lav grad, og 5 er i meget høj grad: I hvor høj grad kan nedenstående afholde dig fra at booke et undervisningstilbud i et eksternt læringsmiljø?

  1 2 3 4 5
Transportudfordringer
Undervisningstilbuddets pris
Udfordringer med vikardækning eller lignende
Manglende relevant fagligt indhold

Question Title

* 10. Vil du evt. uddybe dit svar?

Question Title

* 11. På en skala fra 1-5, hvor 1 er i meget lav grad, og hvor 5 er i meget høj grad: I hvor høj grad er nedenstående vigtigt for dig i forhold til elevernes udbytte af et besøg?

  1 2 3 4 5
At undervisningsformen er anderledes end på skolen
At eleverne møder faglige eksperter og metoder
At undervisningen henvender sig til flere fag på én gang
At eleverne får en social oplevelse
At eleverne får mulighed for at deltage anderledes end på skolen

Question Title

* 12. Vil du evt. uddybe dit svar?

Question Title

* 13. Hvorfra får du viden og inspiration om åben skole og undervisning i eksterne læringsmiljøer? Sæt op til fem krydser:

Question Title

* 14. Savner du som lærer mere viden om åben skole og undervisning i eksterne læringsmiljøer?

Question Title

* 15. Hvis ja; hvad vil du gerne vide mere om?

Question Title

* 16. Har du en ide til, hvordan du og dine kollegaer kan få mere viden og inspiration om åben skole og undervisning i eksterne læringsmiljøer?

T