Om generalforsamlingen

Vi har igen i år valgt at adskille datoerne for generalforsamling og årskonference, for at skabe mest muligt tid til begge dele.

Vi har tillige valgt at afholde generalforsamlingen virtuelt og uden for dagtimerne for at give mulighed for, at flest muligt vil kunne deltage.

Generalforsamlingen gennemføres således virtuelt via zoom
den 17 februar kl. 19-20.30

Dagsordenen er i følge vedtægterne:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Forelæggelse af handlingsplan
  5. Fastsættelse af budget og kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Resultat af valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Question Title

* 1. Ønsker du at indgive forslag, der skal behandles på generalforsamlingen

T