Vi vil rigtig gerne vide lidt mere om dig og din familie. Oplysningerne bruger vi til at udvælge jer til at deltage i nye undersøgelser. 
Oprettelse i Kid:panel

Question Title

Forældres fulde navn

Question Title

Adresse

Question Title

Postnummer

Question Title

Telefonnummer

Question Title

E-mailadresse

Question Title

Gentag e-mailadresse

Question Title

Antal forældre i husstanden

Question Title

Oprettelsen udføres af

Fødselsdato på den forælder som opretter 

Question Title

Husstandens årlige indkomst (før skat)

Question Title

Er der nogle undersøgelser I ikke vil deltage i? (marker kun dem, du ikke ønsker at deltage i) 

De følgende oplysninger angår det barn/de børn du ønsker at oprette. Antal tidligere angivet børn skal oprettes.

Bemærk: barnet/børnene skal registreres med den samme e-mailadresse, som du tidligere har angivet!
 

T