Spørgeskemaundersøgelse om det lokale miljøarbejde

Miljøpunkt Amager skal i gang med at udarbejde en to-årsplan for vores miljøarbejde i 2022 og 2023. Vi vil gerne have din hjælp til at besvare nogle spørgsmål med det formål bedre at kunne
tilrettelægge vores indsatsområder og metoder.

Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter, som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Miljøpunktet er en selvejende fond med egen bestyrelse. Hovedparten af driftsmidlerne kommer fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. Miljøpunkt Amager arbejder i de områder på Amager, som hører under Københavns Kommune.

Alle besvarelser er anonyme, og det tager ca. 5. min. at svare på spørgsmålene.

Fristen for besvarelser er torsdag den 16. september 2021.

Mange tak for din deltagelse!

T