1. Om årskonferencens tema

PROFESSIONELLE SAMTALER - ER NØGLEN TIL VÆRDISKABELSE I ORGANISATIONERNE

EMCC samler forskere, aftagere og udbydere af coaching og mentoring med henblik på at skabe ordentlighed om og udbytte af professionelle samtaler.

Med de rette kompetencer hos coach/mentor, en velgennemført samtale på et højt etisk grundlag og den rette forankring af udbyttet vil samtalerne kunne medvirke til at frigøre den iboende motivation og lyst til at skabe succes.

Gennem omfattende europæisk forskning har EMCC fremfundet de 8 kernekompetencer, der ser ud til at være grundlæggende for en værdiskabende samtale.

Kender virksomheder, der tilbyder coaching/mentoring til sine ansatte, disse kompetencer - og til at de kan bede om dokumentation for disse kompetencer på samme måde, som man beder om eksamensbeviser ved ansættelser?

Kernekompetencer er naturligvis ikke nok i sig selv. Værdiskabelsen kommer også gennem måden coach/mentors anvender sine kompetencer på. Hvordan kan coaches/mentorer dokumentere sine evne til at skabe værdi?

Og så er samtalerne ikke nok i sig selv. Værdiskabelsen kommer først, når udbyttet af samtalerne bliver brugt. Så hvad kan organisationerne selv gøre for at fremme værdiskabelsen af de professionelle samtaler?

Blot et par stykker af de refleksioner som dette års konference vil give input til. 


På gensyn til endnu en spændende konference.

T