Velkommen til spørgeundersøgelsen

Velkommen til BoardPartner's spørgeundersøgelse om bestyrelsesarbejde i danske små, mindre og mellemstore virksomheder.
Undersøgelsen udføres i samarbejde med Dansk Industri og Keystones. Vi deler alle en ambition for at udvikle og forbedre bestyrelsesarbejdet til gavn for virksomhederne, ejerne, medarbejderne og samfundet.

Undersøgelsen har til hensigt at sætte fokus på særlige temaer, udfordringer og dilemmaer i bestyrelsesarbejdet. Derudover ønsker vi at skabe transparens om bestyrelsesmedlemmers aktiviteter og indsats samt den hertil knyttede honorering.
 
Undersøgelsen er anonym og tager ca. 5-7 minutter at gennemføre. Når indsamling og behandling er gennemført vil du få adgang til den fulde rapport, der forventes at udkomme i januar - februar 2022.
 
Som en ekstra tak for din deltagelse vil du endvidere få adgang til BoardPartner's årshjul til bestyrelser.

Question Title

* Din rolle:

Question Title

* Data deling:
Data fra undersøgelse kan i anonymiseret form blive delt med uddannelses og forsknings institutioner, samt erhvervsinteresse organisationer.

T