Er du arbejdsgiver eller kollega til en medarbejder med angst?

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen er Angstforeningen gået i gang med at udvikle et digitalt online oplysningsmateriale, Tag Min Hånd. Materialet, som bliver gratis tilgængeligt for alle, skal ud over at hjælpe pårørende til at blive gode samarbejdspartnere for mennesker med angst* også hjælpe arbejdspladser til at blive bedre til at forstå og støtte en medarbejder med angst. En god støtte fra arbejdspladsens side kan betyde, at medarbejderens angst reduceres, og arbejdsglæden bliver større til gavn for alle parter.

Ved at besvare dette anonyme spørgeskema, kan du gøre os klogere på, hvilke problemstillinger der især fylder på en arbejdsplads, hvor en ansat har angst. Du kan også gøre os klogere på, hvad arbejdspladsen evt. mangler viden om for at kunne håndtere situationen bedst muligt. Eller du kan fortælle, hvilke løsninger din arbejdsplads måske allerede har fundet, som fungerer godt. Besvarelserne vil bidrage til, at det færdige oplysningsmateriale bliver så fyldestgørende som muligt.

*Der er tale om angst i ”ren” form (fx panikangst, socialfobi, generaliseret angst, helbredsangst eller PTSD) evt. i kombination med depression og/eller OCD. Dvs. at materialet ikke kommer til at handle om angst som led i en psykotisk lidelse eller i kombination med en svær personlighedsforstyrrelse, da disse felter kræver støtte og oplysning, som er uden for Angstforeningens ekspertise. 

Spørgeskemaet, (som har 10 hovedspørgsmål, hvoraf nogle har underspørgsmål), kan besvares på ca. 5 minutter. Men vi sætter stor pris på, hvis du vil bruge ekstra tid på at uddybe i kommentarfelterne.

1000 tak for din hjælp og for din tid!

Personligt interview og/eller bidrag til film?
Vores producer, Nils Feldballe fra Feldballe Film & TV, vil gerne have mulighed for at tale personligt med nogle få arbejdsgivere eller kolleger til ansatte med angst for at få så megen baggrundsinformation som muligt.

Ligeledes søger vi arbejdsgivere eller ansatte, der har mod på at lade sig interviewe til små filmklip om, hvilke udfordringer der kan være på en arbejdsplads, hvor en eller flere medarbejdere har angst. Eller om, hvilke håndteringsløsninger man evt. har fundet. Filmene skal indgå i det færdige oplysingsmateriale.

Hvis du er interesseret i at stille op til et personligt interview (enten telefonisk eller fysisk fx i dit hjem eller på din arbejdsplads), eller du er interesseret i at bidrage til de små film, hører vi gerne fra dig.

Du kan kontakte daglig leder af Angstforeningen Marie Särs Andersen:

42920296 / marie@angstforeningen.dk Emne: TMH – Interview / TMH - Film

Question Title

* 1. Hvilken relation har du til personen med angst, herefter kaldet X? Er du:

Question Title

* 2. Venligst angiv X's køn og alder
(Hvis du ikke kender alderen, så giv dit bedste bud)

Question Title

* 3. Er X ansat i

Question Title

* 4. Hvilken type arbejde har X?
(Marker venligst den svarmulighed, som bedst beskriver arbejdsområdet).

Question Title

* 5. Hvordan fik du at vide, at X har angst?

Question Title

* 6. KOMMUNIKATION
I hvilken grad gælder følgende udsagn?

Jo mere du uddyber i kommentarfelterne, jo mere hjælper du os med at udvikle et godt oplysningsmateriale.

  Slet ikke I nogen grad I høj grad Ikke relevant
6.1 X og jeg er gode til at tale om angsten og om, hvad der kan hjælpe X i det daglige.
6.2 Jeg er usikker på, hvordan jeg skal tale med X om angsten og mangler redskaber til at tage hul på samtalen.
6.3 Jeg er bange for, at X synes, det er ubehageligt, hvis jeg spørger ind til angsten.

Question Title

* 7. GENERELT
I hvilken grad gælder følgende udsagn?

Jo mere du uddyber i kommentarfelterne, jo bedre hjælper du os med at udvikle et godt oplysningsmateriale.

  Slet ikke I nogen grad I høj grad Ikke relevant
7.1 Jeg er bange for at gøre noget, som tricker X’s angst.
7.2 Jeg er tilbageholdende med at give X arbejdsopgaver, som jeg tror tricker angsten.
7.3 Det er min opfattelse at angsten påvirker X’s arbejdspræstation (negativt/positivt).

Question Title

* 8. Har du/arbejdspladsen gjort noget, for at gøre det lettere for X at være på arbejdspladsen og i givet fald hvad og med hvilken effekt?

Question Title

* 9. Er der noget, du/arbejdspladsen mangler viden om for at kunne hjælpe X bedst muligt til at trives på arbejdspladsen trods angsten?

Question Title

* 10. Har du gode råd til andre om, hvordan de bedst kan hjælpe en medarbejder med angst på deres arbejdsplads, og har du i øvrigt noget at tilføje?

1000 TAK FOR DIN BESVARELSE!

0 af 10 svarede
 

T