MentalVoice er en non-profit organisation, der arbejder med, at støtte mennesket bag musikken, med fokus på mental sundhed.
Fokus i denne undersøgelse er, at høre direkte fra musikere og andre der arbejder i musikbranchen om, hvordan det opleves, at arbejde i den danske musikbranche og hvordan det kan påvirke ens mentale sundhed.
Din besvarelse er anonym og tager ca. 9 min at besvare. 

Mental Sundhed defineres som:
"en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed er altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv." (fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside)
DIN BAGGRUND OG DIN MUSIK

Question Title

* 1. Hvor gammel er du?

Question Title

* 2. Hvilket køn identificerer du dig med?

Question Title

* 3. Hvilken region bor du i?

Question Title

* 4. Hvor mange år har du identificeret dig selv som værende en del af musikbranchen?

Question Title

* 5. Hvilket af de følgende udtryk føler du, bedst beskriver dit erhverv? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 6. Har du andet arbejde, udover dit arbejde i musikbranchen?

Question Title

* 7. Arbejder du inden for én specifik musikgenre?

Question Title

* 8. Hvis JA vælg én af nedenstående. Hvis NEJ vælg de tre der bedst beskriver den musikgenre du arbejder med/indenfor.

ET BLIK PÅ MUSIKBRANCHEN

Question Title

* 9. I hvor høj grad oplever du, at der er gode arbejdsforhold i musikbranchen?

Question Title

* 10. I hvor høj grad oplever du, at musikbranchen skaber gode rammer for din mentale sundhed?

Question Title

* 11. I hvor høj grad oplever du, at det er okay at tale med andre i musikbranchen om mental sundhed?

Question Title

* 12. I hvor høj grad taler du med andre i musikbranchen om din og/eller deres mentale sundhed?

Question Title

* 13. I hvor høj grad oplever du, at der er fokus på succes, når man taler med andre i musikbranchen?

Question Title

* 14. Har du følt dig presset/tvunget ud i situationer (fx af kollegaer, managers, pladeselskaber) der resulterede i, at du gik på kompromis med din mentale sundhed?

Question Title

* 15. Har du oplevet diskrimination i musikbranchen?

(Diskrimination forstås her som det at blive forskelsbehandlet på baggrund af at tilhøre en bestemt gruppe)

Question Title

* 16. Hvis ja, vælg den/de der passer bedst på årsagen

Question Title

* 17. Har du været udsat for sexuel chikane i musikbranchen?

(Seksuel chikane forståes her som en krænkende handling af seksuel karakter og indebærer al form for uønsket seksuel opmærksomhed; berøringer, verbale opfordringer, sjofle kommentarer, uvedkommende spørgsmål af seksuel karakter, visning af pornografisk materiale, etc.)

Question Title

* 18. Har du været vidne til sexuel chikane i musikbranchen?

(Seksuel chikane forståes her som en krænkende handling af seksuel karakter og indebærer al form for uønsket seksuel opmærksomhed; berøringer, verbale opfordringer, sjofle kommentarer, uvedkommende spørgsmål af seksuel karakter, visning af pornografisk materiale, etc.)

DIN FYSISKE OG MENTALE SUNDHED OG OMSTÆNDIGHEDER

(Corona-pandemien kan have ændret dine mønstre, gå da ud fra, hvad du gør under normale omstændigheder)

Question Title

* 19. Er du sundhedsbevidst?

Question Title

* 20. Dyrker du motion? 

Question Title

* 21. Ryger du cigaretter?

Question Title

* 22. Drikker du alkohol?

Question Title

* 23. Hvis ja, hvor ofte drikker du dig fuld?

Question Title

* 25. Hvad bruger du alkohol til? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 26. I hvilken grad er du enig/uenig i følgende udsagn? Jeg synes, alkohol fylder mere i musikbranchen, end i andre brancher.

Question Title

* 27. Bruger du euforiserende stoffer?

Question Title

* 28. Hvis ja, hvilke af de følgende euforiserende stoffer bruger du hyppigst? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 29. Hvad bruger du euforiserende stoffer til? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 30. Har du nogensinde haft panikanfald og/eller høje niveauer af angst?

Question Title

* 31. Hvis JA, modtog du behandling?

Question Title

* 32. Har du nogensinde haft en depression?

Question Title

* 33. Hvis JA, hvor sandsynligt er det, at du søger/søgte hjælp?

Question Title

* 34. Har du lidt af anden psykisk lidelse?

Question Title

* 35. Oplever du, at der er steder, du kan søge hjælp ift. din mentale sundhed i musikbranchen?

Question Title

* 36. Hvis ja, hvor?

Question Title

* 37. Hvis der skulle være tiltag ift. mental sundhed i musikbranchen, hvilke tiltag så du da helst? (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 38. Har corona-pandemien påvirket dine muligheder for at eksistere i musikbranchen?

Question Title

* 39. Har corona-pandemien påvirket din mentale sundhed?

Question Title

* 40. Til sidst vil vi høre, om du har nogen kommentarer til denne undersøgelse, eller en kommentar du synes, er relevant for os at tage med videre i vores arbejde omkring mental sundhed i musikbranchen.

Alt er velkomment!

TUSIND TAK FOR DIN DELTAGELSE!

DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS PÅ MAIL kontakt@mentalvoice.dk, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER ANDRE INPUTS ELLERS KAN DU FØLGE OS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK. 

MENTALVOICE - STØTTER MENNESKET BAG MUSIKKEN
0 af 40 svarede
 

T