Samtykkeerklæring

Arbejdstitel: Faktorers indflydelse på deltagelse i et undersøgelsesstudie med gruppeakupunktur til håndtering af smerter og ensomhed i Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS) i ekstremiteterne: en kvalitativ undersøgelse.

Specialestuderende: Anja Funder             Specialevejleder: Jane Nodder

Question Title

* 1. Jeg bekræfter at have læst og forstået deltagerinformationen version 4 dateret 21/02/2021 (på hjemmesiden)

Question Title

* 2. Jeg har haft mulighed for at stille spørgsmål og jeg er tilfreds med den givne information.

Question Title

* 3. Jeg bekræfter, at jeg lever op til alle inklusionskravene for studiet og at ingen af eksklusionskravene gælder for mig (står på hjemmesiden)

Question Title

* 4. Jeg er indforstået med ikke at modtage nogen økonomisk eller anden kompensation ved deltagelse i dette studie.

Question Title

* 5. Hvis jeg vil se et resumé af resultaterne, er jeg indforstået med at jeg skal gå ind på den specialestuderendes hjemmeside www.soroe-smertebehandling.dk

Question Title

* 6. Jeg er indforstået med, at mine oplysninger vil være anonyme og at jeg ikke kan identificeres i rapporter eller publikationer, som er resultat af dette studie.

Question Title

* 7. Jeg forstår, at jeg kan trække mig ud af studiet på et hvilket som helst tidspunkt. Dog kan mine anonyme besvarelser ikke fjernes, når først jeg har gennemført undersøgelsen.

Question Title

* 8. Jeg forstår, hvordan mine oplysninger vil blive håndteret, opbevaret og bearbejdet sikkert og at de anonyme rådata vil blive opbevaret i syv år, inden de bliver destrueret.

Question Title

* 9. Jeg bekræfter, at jeg deltager i studiet af egen fri vilje.

Nu har du givet den nødvendige samtykke og du går nu videre til selve spørgeskemaet. Tag dig endelig god tid til at besvare spørgmålene.

Question Title

* 10. Køn

Question Title

* 11. Alder

Question Title

* 12. Kunne du være interesseret i at deltage i et fremtidigt studie om gruppeakupunktur til håndtering af smerter og ensomhed ved Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS) i ekstremiteterne? Hvorfor/hvorfor ikke?

Dette studie undersøger faktorer, som kan have indflydelse på rekruttering af deltagere til et fremtidigt studie, der tilbyder deltagere med CRPS muligheden for at modtage gruppeakupunktur.

Question Title

* 13. Har du nogen erfaring med akupunkturbehandlinger?

Hvis nej, går videre til spørgsmål 15.

Question Title

* 14. Hvis du har tidligere erfaring med akupunkturbehandlinger, hvordan vil disse erfaringer påvirke din villighed til at deltage i et fremtidigt studie med gruppeakupunktur?

Question Title

* 15. Har du nogle betænkeligheder med akupunktur, som kan have indflydelse på din villighed til at deltage i et fremtidigt studie om gruppeakupunktur?

Question Title

* 16. Hvis du svarede ja i spørgsmål 15, hvad er dine største betænkeligheder?

Planen for det fremtidige studie er at give akupunkturbehandlinger i grupper med fire deltagere.

Question Title

* 17. Vil gruppebehandlinger have en indflydelse på din villighed til at deltage i studiet?

Question Title

* 18. Hvis du svarede ja i spørgsmål 17, så skriv venligst hvordan brugen af gruppebehandling kan have en indflydelse på din villighed til at deltage.

De fleste studier har inklusions- og eksklusionskrav. For at deltage i det fremtidige gruppeakupunkturstudie, skal du leve op til alle inklusionskravene, men du må ikke opfylde nogle af eksklusionskravene. Læs venligst nedenstående liste med kravene til det fremtidige gruppeakupunkturstudie og besvar derefter spørgsmål 19 og 20.

Question Title

Billede

Question Title

* 19. Skriv venligst om du er egnet til at deltage i et fremtidigt studie med gruppeakupunktur udfra de ovenstående krav.

Question Title

* 20. Hvis du ikke er egnet til at deltage, oplys venligst hvilke krav, der udelukker dig fra deltagelse.

Deltagelse i det fremtidige studie med gruppeakupunktur kræver forpligtigelser fra deltagerne i form af tid og rejseudgifter uden kompensation eller økonomisk belønning. Hver akupunkturbehandling vil vare cirka 75 minutter udover rejsetid. Med dette in mente, besvares nedenstående spørgsmål.

Question Title

* 21. Hvor mange gruppeakupunktur behandlinger vil du være villig til at forpligte dig til?

Question Title

* 22. Hvor mange gange om ugen?

Question Title

* 23. I hvor mange uger eller måneder?

Question Title

* 24. Hvor langt (i km) vil du være villig til at rejse for at komme til en forskningsklinik?

Det forventes, at forskeren vil samarbejde med andre akupunkturklinikker i Danmark for at kunne rekruttere deltagere. For at kunne finde lokale klinikker til at hjælpe med rekrutteringen:

Question Title

* 25. Skriv venligst dit postnummer.

Deltagelse i det fremtidige studie med gruppeakupunktur vil medføre, at du skal være i lokale med tre andre deltagere.

Question Title

* 26. Hvis COVID-19 stadig er aktuel, når det fremtidige studie med gruppeakupunktur begynder, hvordan vil dette påvirke dig villighed til at deltage i studiet?

Question Title

* 27. Er der andre faktorer omkring COVID-19, der kan påvirke din villighed til at deltage i det fremtidige studie med gruppeakupunktur?

Question Title

* 28. Er der andre faktorer omkring COVID-19 der kan påvirke din villighed til at deltage i det fremtidige studie med gruppeakupunktur?

Question Title

* 29. Er der andre faktorer, der kan påvirke din villighed for at deltage i det fremtidige studie?

Mange tak for din besvarelse. Det er meget værdsat. Et resumé af resultaterne vil blive offentliggjort på www.soroe-smertebehandling.dk i begyndelse af 2022. Jeg vil som specialestuderende slå det op for Sorø Smertebehandlings Facebook side, når resultaterne er offentliggjort på hjemmesiden.
0 af 29 svarede
 

T