Velkommen til tilmeldingen af dit bidrag til Erhverv Norddanmarks donation til Danmarks Indsamling

Når du har tilmeldt dit beløb til Danmarks Indsamling, så kan du indtaste dine valg. Du skal vælge, hvorvidt din donation alene indgår i den samlede donation for Erhverv Norddanmark med et fast beløb, eller om din donation også skal indgå i lysoptoget og dermed være afhængig af deltagerantallet i lysoptoget.
Deltager du i lysoptoget med en donation, skal du angive et beløb i HELE kroner pr. deltager.
Du skal også angive et minimumsbeløb (svarende til det du har tilmeldt til Danmarks Indsamling) og et evt. maksimumsbeløb. Vælger du at deltage i lysoptoget, så vil dit beløb blive reguleret med deltagerantallet dog aldrig højere end det maksimumsbeløb, du har angivet.

T