Sammenlign alle vores funktioner

Ekstra brugerkonti med fuld adgang
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Avancerede tilladelser
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Opret spørgeundersøgelser sammen
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Analysér resultater sammen
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Delte skabeloner
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Delte temaer
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Delt bibliotek
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Teamejerskab
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Flere brugere
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Deltagerpladser
?
tilgængelig tilgængelig ikke tilgængelig
Konsolideret fakturering
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Administrationsdashboard
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Teamaktivitet
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Kontokontrol
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Enkeltlogon
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Globale indstillinger
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Brugerdefinerede brugsbetingelser
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Kun Enterprise-integrationer
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Funktioner til overholdelse af HIPAA
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Antal spørgeundersøgelser
?
UBEGRÆNSET UBEGRÆNSET UBEGRÆNSET
Spørgsmål pr. spørgeundersøgelse UBEGRÆNSET UBEGRÆNSET UBEGRÆNSET
Antal besvarelser
?
50,000 besvarelser pr. år** 100,000 besvarelser pr. år** Kontakt os
Få besvarelser via internettet, sociale platforme eller e-mail tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Antal indsamlere
?
UBEGRÆNSET UBEGRÆNSET UBEGRÆNSET
Pop op-onlinespørgeundersøgelser tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spor e-mailbesvarelser tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Mobil-app'er til iOS og Android
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tilbagevendende spørgeundersøgelser
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tag imod betalinger
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Kiosktilstand: Inaktivitetstimer
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Kiosktilstand: Adgangskodelås
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
24/7 e-mailsupport tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Telefonsupport (kun på engelsk) ikke tilgængelig Kun på engelsk Kun på engelsk
Manager til kundesucces
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Vigtige spørgsmålstyper
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Alle sprog understøttes
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Sidenummerering tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Mærkning, titler og nummerering
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgeundersøgelsesskabeloner, klar til brug tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgeundersøgelsesspørgsmål, klar til brug tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgeundersøgelser, som er fuldt tilgængelige og i overensstemmelse med afsnit 508 tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Matrix-spørgsmål tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Bedste/værste-skala
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Rangeringsspørgsmål tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgsmål med skydeknap tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Indsaml kontaktoplysninger tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Video- og billedspørgsmål tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Vurderingsspørgsmål tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Quiz-scoring og øjeblikkelige resultater tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Pro Quizzer
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgsmåls- og sideforgreningslogik
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Matrix med rullemenuer
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Uploading af fil
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgsmåls- og siderandomnisering
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgsmålstype til A/B-test
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Svarkvoter
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Datavisualisering på clickmap
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Spørgeundersøgelser på flere sprog
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Avanceret spørgeundersøgelseslogik
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Blokrandomisering
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tilpasset spørgsmålssamling
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Statuslinje tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tekstformatering tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tilføj dit logo
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tilpassede temaer, farver, m.m.
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Premium temaer
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tilpasset SurveyMonkey-URL
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Vis en takkeside tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Vis diskvalifikationsside tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Brugerdefinerede e-mailinvitationer i HTML-format
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Diskret SurveyMonkey-sidefod tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Piping af spørgsmål og svar
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Overfør besvarelser
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tilpassede variabler
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Fjern SurveyMonkey-sidefod ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Videresendelse ved fuldførelse af spørgeundersøgelse
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Undersøgelser med white label
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Brugerdefineret underdomæne
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig
Resultater i realtid tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Del spørgeundersøgelsesdata
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
SurveyMonkey Global Benchmarks
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Datatendenser
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Besvarelseskvalitet
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Filtrer og sammenlign resultater
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Ordskyer
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Tag skriftlige svar
?
Manuel Manuel Manuel og regelbaseret
Dashboard
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Dashboard: Adgangskodebeskyttelse
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Statistisk betydning
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Generer tilpassede diagrammer og rapporter tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Udskriv rapporter tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Hent resultater som CSV, XLS eller PDF tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Hent resultater i PPT-format tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Eksporter til SPSS tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Ordskyer: Kombiner eller skjul ord
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Krydstabuleringer
?
ikke tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Gør svar obligatorisk tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Svarbekræftelse
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Randomiser svarmuligheder
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Angiv slutdato for spørgeundersøgelse tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Vis respondentens IP-adresse
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Registrer respondentens e-mailadresse 
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Bekræftelsesmail til respondenter
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Fastsæt et maksimalt antal besvarelser tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Adgangskodebeskyttede spørgeundersøgelser tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Aktiver IP-blokering tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Send spørgeundersøgelser
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Mobil SDK
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Mobil SDK – Data Pull
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Udtræk data
?
tilgængelig tilgængelig tilgængelig
Ubegrænset API-adgang
?
ikke tilgængelig ikke tilgængelig tilgængelig

*Den viste pris udgør en besparelse på 30 % eller mere pr. bruger pr. måned sammenlignet med individuelle ADVANTAGE- og PREMIER-abonnementer

**$0.15 pr. ekstra besvarelse. SurveyMonkey Audience-besvarelser sælges separat.

Mere om abonnementer og priser

Hvad koster SurveyMonkey?
  • BASIS-abonnementet er GRATIS.
  • Månedligt STANDARD-abonnement koster $99 pr. måned.
  • Årligt ADVANTAGE-abonnement koster $39 pr. måned, faktureret årligt.
  • PREMIER-abonnementet koster $119 pr. måned, faktureret årligt.
  • Team ADVANTAGE-abonnementet koster $25 pr. måned, pr. bruger, faktureret årligt.
  • Team PREMIER-abonnementet koster $75 pr. måned, pr. bruger, faktureret årligt.
Tilbyder I særlige priser til studerende eller undervisere?

Ja! Vi tilbyder nedsatte priser til studerende og undervisere. Se priserne.

Tilbyder I abonnementer til virksomhedsbehov?

Vores Enterprise-abonnementer tilbyder overholdelse af HIPAA, avanceret sikkerhed og administrationsfunktioner til øget forvaltning og kontrol. Kontakt salgsafdelingen