Baggrund

Telemedicin forstås i det følgende som it-baserede løsninger, der gør det muligt at tale med / se / behandle / håndtere en patient og dennes (udvalgte) helbredsdata, selvom vedkommende ikke befinder sig fysisk samme sted som lægen’.

Eksempler på telemedicinske løsninger kan være:

o   1:1 videokonference med patient i samtale-forløb (patienter med psykiske lidelser, stress, livskriser)

o   Gruppeterapi for en gruppe af patienter via videokonference (unge med spiseforstyrrelser, sorggrupper)

o   Monitorering af kronikere (løbende inddatering af helbredsdata fra patienten, f.eks. KOL-patienter, leversvigt/hjertesvigt, forhøjet blodtryk, diabetes) samt mulighed for skriftlig respons på helbredsdata / videoopkald som respons på helbredsdata ud over satte grænseværdier)

o   Løbende afgivelse af spørgeskemadata fra patient til læge (vurdering af psykisk velbefindende, vurdering af stressniveau)

Question Title

* 1. Hvad er din generelle holdning til ’telemedicin’ som redskab i den privatpraktiserende læges praksis?

Question Title

* 2. Hvad vurderer du er patienternes holdning til videokonference som alternativ til 1:1 lægebesøg?

Question Title

* 3. Hvad er din holdning til lægebesøg via videokonference?

Question Title

* 4. I hvor høj grad kan telemedicin bruges til diagnosticering?

Question Title

* 5. I hvor høj grad kan telemedicin bruges til forebyggelse?

Question Title

* 6. I hvor høj grad kan telemedicin sikre bedre behandlingsmuligheder?

Question Title

* 7. I hvor høj grad kan telemedicin bidrage til at løse nogle af de udfordringer, Danmark har med at dække borgernes behov for lægebesøg, især i yderområder?

Question Title

* 8. Er der telemedicinske løsninger, du bruger i dag og er glad for?

Question Title

* 9. Forventer du at de telemedicinske muligheder vil flytte opgaver fra sygehusvæsenet til de praktiserende læger fx undersøgelse af arytmi?

Question Title

* 10. Hvilke barrierer ser du for en større udbredelse af telemedicin?

Question Title

* 11. Hvilke medicinske specialer vurderer du som oplagte i forhold til telemedicin? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 12. Hvordan oplever du de praktiserende læges ’stemme’ i debatten om telemedicin?

Question Title

* 13. I hvor høj grad er du bekendt med den praktiserende læges rolle og ansvar i udrulningen af telemedicin til KOL-borgere (jf. de regionale KOL forløbsprogrammer)?

Question Title

* 14. I hvor høj grad er du og almen praksis klædt på til at løfte opgaven med monitorering af patienter med KOL?

Question Title

* 15. Hvad bør det danske sundhedsvæsen lægge vægt på, når nye it-løsninger skal rulles ud i almen praksis?

Question Title

* 16. Hvilke områder i din praksis vil du vurdere kunne være relevante at løfte via telemedicinske løsninger?

Question Title

* 17. Hvilke patientdata ville du gerne kunne dele/have adgang til – som du ikke har i dag?

Question Title

* 18. Har du ideer til områder, hvor it-løsninger burde spille en større rolle?

Question Title

* 19. Hvad er dit navn?

Question Title

* 20. Hvad er din funktion?

T