Mange tak for din deltagelse

Question Title

* 1. Hvordan er du blevet patient hos Hejmdal?

Question Title

* 2. Har du modtaget skriftlig information med link til oplysninger om dit forløb og dine patientrettigheder?

Question Title

* 3. Har du anvendt vores hjemmeside og online elektroniske informationsmateriale om patientforløb (www.hejmdal.dk/info)?

Question Title

* 4. Hvor tilfreds er du samlet set med den skriftlige / elektroniske information, du har modtaget / kan tilgå på vores hjemmeside?

Question Title

* 5. Har du forslag til indhold af breve eller brochurer, som du har manglet?

Question Title

* 6. Er Hejmdals sekretærer venlige og imødekommende?

Question Title

* 7. Er din behandler klar til tiden og velforberedt til samtalerne?

Question Title

* 8. Oplever du, at din behandler lytter til dig?

Question Title

* 9. Bliver du og/eller pårørende i passende omfang inddraget i planlægning af, og beslutninger om, dit forløb?

Question Title

* 10. Taler du og/eller pårørende med din behandler om forventningerne til forløbet?

Question Title

* 11. Skaber din behandler en situation, hvor du åbent kan fortælle om dine problemer?

Question Title

* 12. Tilbyder Hejmdal gode fysiske rammer for samtalerne med  behandleren?

Question Title

* 13. Er du tilfreds med medicinbestilling via lægevejen.dk (kun relevant v. medicinsk behandling)?

Question Title

* 14. Opfylder dit forløb på Hejmdal dine forventninger?

Question Title

* 15. Har du en oplevelse af, at der er en, der er ansvarlig for dit forløb hos Hejmdal?

Question Title

* 16. Vi vil gerne vide, hvis du synes, at Hejmdal kunne gøre noget bedre...

Question Title

* 17. Vi vil også gerne vide, hvis du synes, at Hejmdal gør noget særligt godt?

T