Ansøgning til Tønder Festivals overskudsmidler

Læs dette før du søger. 

1. Der er ansøgningsfrist d. 15. marts 2019.

2. Vurdér om projektet falder under Tønder Festival Forenings formål:

Hvis der er overskud på festivalen, støtter Tønder Festival Forening ifølge vedtægterne initiativer, der tilgodeser støtte til uddannelse, musik og kulturelle arrangementer såsom:
• Uddannelse i eller udvikling af dansk og international folkemusik.
• Børn og unges uddannelse i musik, herunder tilvejebringelse af musikinstrumenter og øvelokaler.
• Kulturelle aktiviteter og arrangementer fortrinsvis i Tønder Kommune.

3. Overvejer man at ansøge om midler fra festivalens overskud, skal man være opmærksom på, at begivenheder og arrangementer, man søger støtte til, skal være offentligt tilgængelige, og at der ikke må opkræves entré.

Alle ansøgninger vil blive behandlet af Tønder Festival Forening, som tager den endelige beslutning om, hvem der bliver modtagere af overskudsmidlerne.

Question Title

* 1. Projektets navn?

Question Title

* 2. Beløb I søger om?

T