Question Title

* 1. Titel

Question Title

* 2. Ansat i:

Question Title

* 3. Hvad beskæftiger du dig med

Question Title

* 4. Har Danmark behov for Kræftplan IV?

Question Title

* 5. Regeringen har oplyst, at den ønsker en højere kvalitet i kræftbehandlingen. Er der et behov for dette løft?

Question Title

* 6. Regeringen ønsker at sikre tidligere opsporing af kræft. Kræftens Bekæmpelse foreslår, at det kan ske ved at indføre såkaldte ja-nej klinikker, hvor praktiserende læger kan henvise patienter med henblik på hurtig kræftdiagnose. Bør Kræftplan IV indføre ja-nej klinikker?

Question Title

* 7. Regeringen ønsker i lighed med Kræftens Bekæmpelse at indføre patientansvarlige læger. Er du enig?

Question Title

* 8. Regeringen ønsker at fremme udvekslingen af erfaringer mellem kræftafdelinger i Danmark og udlandet. Er du enig?

Question Title

* 9. Regeringen ønsker at sætte ind, så alle kræftpatienter behandles ens uanset, hvilken region de kommer fra. Skal den kommende kræftplan rette op på regionale forskelle i kræftbehandling?

Question Title

* 10. Er der, efter din bedømmelse, regionale forskelle i ibrugtagning af lægemidler, som er godkendt af KRIS til national anvendelse.

Question Title

* 11. Er din egen region hurtig til at ibrugtage nye kræftlægemidler

Question Title

* 12. Hvis du har svaret nej, hvem har ansvaret for den forsinkede ibrugtagning

Question Title

* 13. Skal Kræftplan IV sikre ensartet ibrugtagning af lægemidler i regionerne

Question Title

* 14. Regeringen ønsker en national handlingsplan, der kan understøtte udviklingen af målrettet og personlig medicin ved at afdække og bruge biomarkører og genetik til at finde den rette medicin til den rette patient. Er du enig i denne målsætning?

Question Title

* 15. Skal der etableres en statslig særbevilling, som finansierer dyre lægemidler, uden at påvirke hospitalernes driftsbudgetter.

Question Title

* 16. Skal pakkeforløbene på kræftområdet revideres, så de bliver mere fleksible, når det gælder tidsfrister?

Question Title

* 17. Det planlægges at flytte kræftkontrollerne af visse kræftpatienter til almen praksis. Er du enig i denne plan?

Question Title

* 18. Mange hospitaler og kræftafdelinger har vanskeligt ved at lave multidisciplinære konferencer. Skal Kræftplan IV forbedre lægernes muligheder for at holde sådanne konferencer?

Question Title

* 19. Kræftbehandlingen er allerede blevet centraliseret og samlet på færre hospitaler. Er der behov for yderligere centralisering i udredning, nu da kræftbehandling bliver mere kompliceret?

Question Title

* 20. Kræftbehandlingen er allerede blevet centraliseret og samlet på færre hospitaler. Er der behov for yderligere centralisering i onkologisk behandling, nu da kræftbehandling bliver mere kompliceret?

Question Title

* 21. Kræftbehandlingen er allerede blevet centraliseret og samlet på færre hospitaler. Er der behov for yderligere centralisering i kirurgi, nu da kræftbehandling bliver mere kompliceret?

Question Title

* 22. Bør Danmark indføre en certificering af kræftkirurger?

Question Title

* 23. Bør Danmark indføre en certificering af onkologer?

Question Title

* 24. Regeringen mener, at lægerne skal blive bedre til at inddrage patienter og pårørende i behandlingen, f.eks. når den uhelbredeligt syge patient alligevel ikke er interesseret i livsforlængende behandling, der har betydelige bivirkninger. Er du enig i at patienter og pårørende skal inddrages mere i den slags situationer?

Question Title

* 25. Denne spørgeskemaundersøgelse vil blive overdraget til sundhedsminister Sophie Løhde for at give inspiration til arbejdet med at udarbejde Kræftplan IV. Har du andre input til denne proces.

T