Screen Reader Mode Icon
  • Dansk
  • English
  • Soomaali
  • العربية
  • فارسی

Su’aalo ku saabsan koorsada

Waxaan jeclaan lahayn jawaabahaaga haddii koorsada ay ahayd mid kugu habboon iyo haddii koorsada ay ku siisay aqoon aad adeegsan karto. Waxaan sidoo kale u baahan nahay inaad ka jawaabto su'aalaha qaarkood ee adiga kugu saabsan
0 af 9 svarede
 

T