Personlig kode

Question Title

For at kunne holde dig anonym, beder vi dig lave en kode bestående af 4 dele:
1) Første bogstav i dit første mellemnavn (skriv "x", hvis du ikke har mellemnavn).
2) Første bogstav i den by, hvor du blev født (skriv "x", hvis du ikke ved dette)
3) Den måned, du har fødselsdag (skrevet som to tal).
4) De to første bogstaver i din mors fornavn (skriv "xx", hvis du ikke ved dette).

Eksempel: David Robert Jones, der er født i London d. 8. januar og hvis mor hedder Margaret, vil have koden:
RL01MA.

Du vil få tilsendt spørgeskemaet flere gange og det er vigtigt at koden er den samme hver gang, du svarer. Ændrer en eller flere dele sig, skal du stadig skrive koden med samme information som første gang. Store eller små bogstaver har ingen betydning.

Læs mere om hvorfor koden er nødvendig og hvordan data behandles.

T