Vær med til at gøre en forskel i udviklingen af
Fremtidens modulære fiskefartøj

Du har for nylig kunnet læse i pressen, at JOBI Værft i Strandby sammen med en række partnere har startet det 3-årige projekt ”Fremtidens Modulære Fiskefartøj”, som er støttet af EU’s Regionalfond.

Det er centralt for projektet at inddrage jer, fiskerne, så konceptet opfylder jeres aktuelle ønsker og behov til et moderne fiskefartøj. Projektet starter derfor i princippet på ”et stykke blankt papir”, hvor vi inviterer dig indenfor til at svare på denne spørgeskemaundersøgelse ud fra din viden og dine ønsker til et fremtidigt fartøj.

Undersøgelsen er som udgangspunkt anonym – men du er meget velkommen til at dele dine kontaktoplysninger sidst i undersøgelsen, så vi evt. kan kontakte dig for at få uddybet dine svar.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte projektleder Per Frank Hansen, 24 29 43 30 / peha@erhvershusnord.dk

På forhånd tak for hjælpen.

 
Med venlig hilsen
Jesper Faurholt Jensen
JOBI GROUP

Question Title

* 1. Jeg er

Question Title

* 2. Nuværende fartøj (skibets navn og kendingsbogstaver):

Question Title

* 3. Hvordan fordeles dit fiskeri?

Question Title

* 4. Primære fisketype(r) (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 5. I hvilket havområde fisker du? (flere afmærkninger hvis aktuelt)

Question Title

* 6. (under 15 meter) I hvilket Fartsområde/Farttilladelse skal fartøjet have:

Question Title

* 7. (På eller over 15 meter) I hvilket fartsområde/Farttilladelse skal fartøjet have:

Question Title

* 8. Hvor lang tid varer dine fangstrejser typisk?

Question Title

* 9. Hvor lang tid varer en gennemsnitlig trawling? (angivet i timer)

Question Title

* 10. Hvor ofte sætter du trawl på en gennemsnitslig fangstrejse?

Question Title

* 11. Hvordan opdeles en gennemsnitslig fangstrejse? (angiv i pct. af tiden med en notits om skibets gns.fart. Fx 35 pct, 10 knob)

Question Title

* 12. Hvor dårligt vejr vil du maksimalt arbejde/fiske i?

Question Title

* 13. Hvilken fangstmetode foretrækker du? (vælg KUN 3 - og prioriter dem 1, 2, 3)

Question Title

* 14. Hvilken fartøjs størrelse/længde vil du overveje, hvis du skal have nyt fartøj?

Question Title

* 15. Hvad er begrundelse for valg af fartøjs størrelse?

Question Title

* 16. Hvilket skrog materiale foretrækker du - og hvorfor? (skriv fx Ja, pga vedligehold)

Question Title

* 17. Hvordan vil du prioritere placering af styrehus og aptering? (prioriter 1, 2, 3)

Question Title

* 18. Hvilke af følgende faktorer har indflydelse på dit valg? (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 19. Hvor vil du helst tackle ind?

Question Title

* 20. Hvilke af følgende faktorer har indflydelse på dit valg?

Question Title

* 21. I hvilken rækkefølge vil du prioritere følgende vigtige faktorer? (prioriter dem 1, 2, 3, 4)

Question Title

* 22. Hvis du skulle bygge et nyt fartøj, skulle der da være rulledæmpningstank ombord?

Question Title

* 23. Vil styrehuset altid være bemandet?

Question Title

* 24. Kan skibets skrogformer se anderledes ud, hvis det giver nogle fordele?

Question Title

* 25. Uddybende svar:

Question Title

* 26. Vil du prioritere, at der er enkeltmandslukafer i en nybygning?

Question Title

* 27. Maskineri

Question Title

* 28. Hvilken fremdrivningsformer foretrækker du?

Question Title

* 29. Vil du overveje at installere dieselelektrisk fremdrivningsanlæg, hvis det medfører: Større driftssikkerhed, bedre brændstoføkonomi, mindre maskinrum og derfor større lastrum, mindre støj og vibrationer?

Question Title

* 30. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 31. I hvilken rækkefølge vil du prioritere følgende faktorer: (prioriter dem 1 og 2)

Question Title

* 32. Hvorfor denne prioritering?

Question Title

* 33. Med hensyn til valg af propeller/dyse størrelse - hvilken dybgangsbegrænsning har du?

Question Title

* 34. Hvis du skulle bygge et nyt fartøj, skulle der da være pitchplade monteret?

Question Title

* 35. Hvilke er de mest belastende støjkilder ombord på et fiskefartøj? Prioriter dem 1 (mest) - 5 (mindst):

Question Title

* 36. I forbindelse med projektering af et nyt fartøj, ville du da prioritere, at vibrations- og støjniveauet (herunder hydraulikstøj) på fartøjer ikke kun overholder gældende regler, men ligger lavere end de gældende grænseværdier, fx er grænseværdien 85 dB(A) på arbejdsdækket.

Question Title

* 37. Hvilken form for spilanlæg foretrækker du ombord?

Question Title

* 38. Er dit valg begrundet i følgende? (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 39. Skal wirespillene placeres frit tilgængeligt på shelterdækket med fri udsigt fra styrehus?

Question Title

* 40. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 41. Eller kan disse placeres under dækket?

Question Title

* 42. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 43. Skal trawl-blokkene være fikseret i galgen?

Question Title

* 44. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 45. Eller skal disse placeres i en galge med mulighed for kontrolleret sidevers bevægelse?

Question Title

* 46. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 47. Vil du kunne skifte fisketype/grejer til havs?

Question Title

* 49. I forbindelse med indretningen af arbejdsdækket, vil du da prioritere, at besætningen har mindst muligt kontakt med fangstredskaberne under udsætning og bjergning af disse?

Question Title

* 50. Vil du ved en nybygning prioritere kommunikationen mellem dæk og styrehus (fx med Intercom (trådløs kommunikation))?

Question Title

* 51. Vil du ved en indretning på en nybygning prioritere arbejdsstillinger i forhold til udformningen af sorter- og rensebord, samt skyllesystemer, så de kan tilpasses det enkelte besætningsmedlem?

Question Title

* 52. Nuværende lastrums størrelse (i m3 eller antal kasser)

Question Title

* 53. Hvordan udnyttes lastrummet på nuværende fartøj, hvor ofte er lastrummet 80 til 100% fyldt op?

Question Title

* 54. Foretrækker du

Question Title

* 55. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 56. Hvordan ønsker du, at lastrummets størrelse skal fastlægges?

Question Title

* 57. Skal lastrummet inddeles i pauner?

Question Title

* 58. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 59. Ønsker du lastrummet arrangeres til brug for både konsum- og industrifiskeri

Question Title

* 60. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 61. I tilfælde af konsumfiskeri, ser du fordele i, at sortering/vejning foregår på arbejdsdækket?

Question Title

* 62. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 63. Vil du ved en nybygning prioritere, at der i lastrummet er et system til håndtering af kasser, så man undgår tunge løft, skub og træk for de personer, der arbejder med søpakning af fangsten?

Question Title

* 64. I tilfælde af konsumfiskeri, vil du arrangere ismaskine i lastrummet?

Question Title

* 65. Hvorfor/hvorfor ikke?

Question Title

* 66. Hvilke arbejdsgange ser du som vanskelig under lasthåndtering?

Question Title

* 67. Dit fremtidige vedligeholdelsessystem skal dels lette din planlæggelse af vedligehold, men også sikre effektiv dokumentation. Vurderes det nødvendigt, at systemet skal være online hele tiden/også på havet? 

Question Title

* 68. Uddybende svar

Question Title

* 69. Vi forventer, at kravene fra myndighederne i fremtiden kun bliver strengere. Ser du en værdi i, at myndighederne kan logge ind på dit system via internettet og se dine data online, hvis det kan mindske on site besøg og minimere omkostninger deraf? 

Question Title

* 70. Uddybende svar:

Question Title

* 71. Reservedele er heldigvis ikke så ofte en nødvendighed, men det kan være svært at finde den rigtige. Er det en hjælp, hvis det kan håndteres direkte fra systemet? 

Question Title

* 72. Ligesom biler i dag har en komplet digital servicebog, så kan fiskefartøjer også have det i fremtiden.
Vil det potentielt kunne skabe værdi i forbindelse med et salg, hvis man kan henvise en køber til en komplet historik af alle inspektioner og vedlighold, der er foretaget på fartøjet?

Question Title

* 73. Uddybende svar:

Question Title

* 74. Alle mekaniske komponenter har brug for vedligehold efter en given periode i drift. Vil det være værdiskabende at have et system, der kan forudsige, hvornår en given komponent statistisk set vil stoppe med at fungere - og dermed muliggør, at den kan repareres eller skiftes inden det sker?

Question Title

* 75. Uddybende svar:

Question Title

* 76. I fødevareindustri på land er der mange egenkontroller, der skal udføres og dokumenteres hvilket også må være tilfældet på fiskefartøjer. Vil det være en fordel hvis vedligeholdssystemet var fleksibelt nok til at inkorporere egenkontrol (fx af rengøring og hygiejne)? 

Question Title

* 77. Uddybende svar:

Question Title

* 78. Er der emner eller andet, som ikke er belyst i spørgsmålene, og som du anser for vigtige i forbindelse med dit fremtidens fiskeskib, må du meget gerne dele det her:

Question Title

* 79. Må vi  kontakte dig, hvis vi senere får behov for at spørge indtil din besvarelse?

T