Välkommen till undersökningen

Tack för att du deltar i Föreningsundersökningen 2024 som fokuserar på användningen av AI i professionella medlemsorganisationer.

Om undersökningen
Den teknologiska utvecklingen sprider sig snabbt och med lanseringen av ChatGPT har AI blivit allmän egendom. Många organisationer och föreningar använder redan AI i det dagliga arbetet, medan andra ännu inte har tagit ställning hur AI kan skapa värde i organisationen. Men vilka fördelar och nackdelar finns det vid använingen av AI och vilken betydelse har det för organisationens generella utveckling? Det fokuserar vi på i årets Föreningsundersökning.

Som tack för att du deltar i undersökningen får du Föreningsrapporten 2024 skickad till dig, samt får halva priset på Föreningsseminariet som hålls under våren 2025.

Det tar ca. 10 minuter att besvara undersökningen och dina svar är helt anonyma.

Tack för ditt bidrag till att tillhandahålla ny kunskap om medlemsorganisationer och deras verksamhet.

Med vänliga hälsningar,
Lisbeth Bekker
CEO
EG Membercare

T