Velkommen til undersøkelsen

Tusen takk for at du deltar i Foreningsundersøkelsen 2024, som i år har fokus på bruk av KI i profesjonelle medlemsorganisasjoner.

Om undersøkelsen
Den teknologiske utviklingen beveger seg i raske skritt, og med lanseringen av ChatGPT har KI og generative språkmodeller blitt allemannseie. Mange foreninger og organisasjoner bruker allerede KI i sitt daglige arbeid, mens andre små ennå ikke har tatt stilling til hvordan KI kan skape verdi i foreningen. Årets Foreningsundersøkelse undersøker hvilke fordeler og ulemper det er ved bruk av KI, og hvilken betydning det har for foreningens generelle utvikling.

Som takk for at du deltar i undersøkelsen, vil du få tilsendt Foreningsrapporten 2024, samt få halv pris ved Foreningsseminaret som avholdes våren 2025.

Det tar ca. 10 minutter å besvare spørreundersøkelsen og din besvarelse er selvfølgelig anonym.

Takk for ditt bidrag for å bringe ny kunnskap om medlemsorganisasjoner og deres virke.

Med vennlig hilsen
Lisbeth Bekker
CEO
EG Membercare

T