Vurdering af tab og ikke-refunderbare udgifter

Hjælp os med at blive klogere på de økonomiske konsekvenser ved de mange aflyste koncerter her i marts måned. Så kan vi tage det med i vores videre dialog med myndighederne omkring mulighed for kompensation. 

Kun aflyste koncerter (ikke flyttede)
Vi er først og fremmest interesseret i at belyse det konkrete tab ved de aktuelle aflysninger. Hvis koncerterne allerede nu er/kan flyttes til et senere tidspunkt i en nær fremtid og uden forventning om et større tab, bør disse ikke tælles med. 

Endelig - Så husk at der tale om en umiddelbar vurdering. Tallene behøves ikke være ned til sidste decimal. Derimod skal de oplyses uden moms. 

I det videre arbejde behandler vi naturligvis indberetningerne med største fortrolighed og vil kun videreformidle ageregerede tal. 

Er der spørgsmål til undersøgelsen så skriv til michael@dansklive.dk

Med venlig hilsen
Dansk Live  

Question Title

* 1. Angiv navn på jeres organisation (spillested, festival, kulturhus, forening mv.)

Question Title

* 2. Angiv gerne kontaktmail, hvis der måtte være opfølgende spørgsmål til det indrapporterede

Question Title

* 3. Forventet antal aflyste koncertaktiviteter i marts måned 2020  (Flyttede koncerter medtages ikke)

Question Title

* 4. Forventet tab på billetomsætning til koncertaktiviteter i marts måned 2020 (Flyttede koncerter medtages ikke)

Question Title

* 5. Forventet tab på øvrig omsætning (mad, drikke mv.) i forbindelse med de aflyste koncertaktiviteter i marts måned 2020  (Flyttede koncerter medtages ikke)

Question Title

* 6. Forventede ikke-refunderbare udgifter (kunstnerhonorar mv.) i forbindelse aflyste koncerteraktiviteter i marts måned.  (Flyttede koncerter medtages ikke)

Question Title

* 7. Øvrige kommentarer til de økonomiske konsekvenser for aflyste koncertaktiviteter i marts 2020

T