Question Title

* 1. Hvad er beløbsgrænsen i 2023 for hvornår der skal afskrives på en fradragsberettiget omkostning?

Question Title

* 2. Hvad er den maksimale afskrivningssats man, som B-indkomst modtager, kan anvende?

Question Title

* 3. Hvis du kører på din egen cykel til/fra et B-indkomst-job, hvor meget kan du så fradrage pr. kørt kilometer?

Question Title

* 4. Hvis du kører i din egen bil til/fra et B-indkomst-job, hvor langt skal du så minimum køre, før du kan begynde at tage fradrag for kørslen?

Question Title

* 5. Kørselspenge eller kørselsgodtgørelse – hvordan bør dette registreres, hvis det skal gøres korrekt?

Question Title

* 6. Du har i forbindelse med et honorarjob kørselsomkostninger på 1.000 DKK. Din honorargiver vil gerne forøge dit honorar, så denne omkostning neutraliseres. Hvor meget skal din honorargiver betale dig ekstra for at gøre dette?

Question Title

* 7. Din samlede honorarindkomst i rubrik 12 udgør i 2023 45.000 DKK. Hvor meget må dine samlede fradrag og afskrivninger i din B-indkomst maksimalt udgøre i dette år?

Question Title

* 8. Dine samlede fradrag og afskrivninger på din B-indkomst overstiger dine honorarindtægter for året. Du påtænker derfor at sænke din afskrivningssats, for at ”gemme” afskrivningerne til senere år. Men hvad er den laveste lovlige afskrivningssats?

Question Title

* 9. Du flytter fra Århus til København d. 7. september 2022. Hvilken kommune er du skattepligtig til i 2023?

Question Title

* 10. Du er i forbindelse med en honoraropgave væk fra dit hjem i en længere periode. Du køber derfor noget at spise og drikke. Hvordan er fradragsreglerne herfor?

T