Rundspørge om foreningernes aktiviteter og behov

Frivilligcenter Næstved har været lukket siden 11. marts 2020 på grund af corona-virus. Vi håber naturligvis at vi snart kan åbne igen, men vi må forvente at samfundet og måske også vores arbejde i frivilligcentret vil være forandret i en periode.

Derfor vil vi bede jer svare på disse spørgsmål, så vi i Frivilligcenter Næstved kan hjælpe jeres forening med at udføre jeres aktiviteter.

På forhånd tak!

Venlig hilsen
Frivilligcenter Næstved

Question Title

* 1. Er medlemmerne i jeres forening i risikogruppe i forhold til corona-virus? 
Risiko-grupper kan f.eks. være ældre, svært overvægtige, kronisk syge eller andet. Klik her for at læse Sundhedsstyrelsen liste over risikogrupper.

Question Title

* 2. Har I haft nogen form for aktivitet i jeres forening mens samfundet har været lukket ned på grund af corona-virus? 

Sæt gerne flere krydser

Question Title

* 3. Har du eller nogen i din forening benyttet jer af tilbud om virtuel konsulentbistand, webinar eller kursus mens Danmark har været lukket ned på grund af corona-virus? (F.eks. tilbud fra frivilligcentret eller Center for Frivilligt Socialt Arbejde)

Sæt gerne flere krydser

Question Title

* 4. Har I holdt virtuelle møder i jeres forening mens Danmark har været lukket ned på grund af corona-virus? (F.eks. på Skype, Zoom, Teams)

Uddyb gerne dit svar!

Question Title

* 5. Ville det give mening for jer hvis det var muligt at låne f.eks. Ipads (tablets) i frivilligcentret for at kunne holde møder eller aktiviteter i jeres forening?

Uddyb gerne din besvarelse!

Question Title

* 6. Frivilligcentret vil meget gerne støtte jeres aktiviteterne i jeres forening - også under corona-virus. Men hvis vi kun kan mødes fysisk i begrænset omfang, skal vi være kreative for at kunne være der for jer.

Hvordan kan vi støtte jeres forening i jeres aktiviteter i den kommende tid?

Question Title

* 7. Hvilken forening har du svaret på vegne af?

Question Title

* 8. Hvor har du set denne undersøgelse?

Question Title

* 9. Skriv dine kontaktoplysninger her hvis du ønsker at vi skal kontakte dig i forhold til konkrete udfordringer i din forening i forbindelse med nedlukningen på grund af corona-virus

Question Title

* 10. Har du andre kommentarer eller idéer, som er relateret til situationen omkring corona-virus og frivillige sociale foreninger?

0 af 10 svarede
 

T