Screen Reader Mode Icon

Hvor strategisk arbejder I med kunder, salg og marketing?

Tak for din interesse for et gratis Strategi-Tjek.

Et Strategi-Tjek giver dig:
  • en vurdering af, hvor arbejdet med kunder, salg & marketing kan styrkes
  • indsigt i, hvor I bør prioriterer arbejdet fremadrettet
  • et benchmark i forhold til andre virksomheder der har gennemført et Strategi-Tjek
Det tager 8-10 minutter at tage et Strategi-Tjek. Du får inden for to arbejdsdage en mail med et link til dit eget personlige website, hvor du kan se resultatet af dit Strategi-Tjek. 

God fornøjelse!
 
Venlig hilsen
Kim Blandfort Christensen
BLANDFORT.COM

Question Title

* 1. For at kunne sende et link til dit personlige testresultat har jeg brug for dine kontaktdata.

Question Title

* 2. Hvor strategisk arbejder I med kunder, salg og marketing i din virksomhed? Giv din umiddelbare vurdering på en skala fra 0-100, hvor 100 er meget strategisk - og 0 er slet ikke strategisk. Med strategisk menes der, at sætte retning, rammer og mål for arbejdet med kunder, salg og marketing.

0 50 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Har virksomheden en samlet strategi for arbejdet med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 4. Er der formuleret fælles indsatsmål for Salg og Marketing? Et indsatsmål er udtryk for den indsats, vi forventer at vi skal i mål med, for at nå et resultatmål. Fx implementering af CRM eller udgivelse af et nyhedsbrev.

Question Title

* 5. Er der formuleret fælles resultatmål for Salg & Marketing? Et resultatmål er
udtryk for det egentlige mål. Fx årlig omsætning, antal leads, lønsomhed eller tilmeldte til nyhedsbrev.

Question Title

* 6. I hvilken grad formår I at realisere fælles salgs- og marketingmål? (Resultat- og indsatsmål)

Question Title

* 7. Er virksomhedens målgruppe(r) defineret? (Markeder, brancher og beslutningstagere)

Question Title

* 8. Er virksomhedens samlede kundeproces beskrevet? Kundeprocessen beskriver hvordan I arbejder med kunder før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 9. Har I som organisation en fælles forståelse af, at kundeprocessen er en tværgående proces, der vedrører alle de afdelinger og personer, der direkte eller indirekte arbejder med kunder?

Question Title

* 10. Vil du beskrive jeres virksomhed som siloopdelt?

Question Title

* 11. Er der et klart defineret ejerskab til den samlede kundeproces? Kundeprocessen beskriver hvordan I arbejder med kunder før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 12. Er kundeprocessen it-understøttet med fx et CRM-system eller Marketing Automation?

Question Title

* 13. Er jeres salgs- og marketingaktiviteter en integreret del af kundeprocessen? Dvs I har fastlagt hvilke aktiviteter der skal ske før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 14. I hvilken grad formår I at eksekvere de salgs- og marketingaktiviteter der er en integreret del af kundeprocessen?

Question Title

* 15. I hvilken grad formår I at bruge de it-værktøjer og kundedata I har til rådighed i Salg og Marketing?

Question Title

* 16. Har I afdækket beslutningstagere og influenter hos såvel eksisterende som potentielle kunder?

Question Title

* 17. Er kunderejsen afdækket og beskrevet? Kunderejsen beskriver kundernes adfærd før, under og efter et køb.

Question Title

* 18. Måler I kontinuerligt på kundeoplevelser, kundetilfredshed og loyalitet?

Question Title

* 19. Har I defineret en datapolitik eller datastrategi i forhold til arbejdet med kundedata? Dvs. nedskrevne retningslinjer for hvordan i arbejder med kundedata. 

Question Title

* 20. Har I adgang til brugbare data på virksomhedens kunder? Fx stamdata, købsdata og holdningsdata. 

Question Title

* 21. I hvilken grad formår I at bruge kundedata og kundeindsigt i eksekveringen af jeres salgs- og marketingaktiviteter?

Question Title

* 22. I hvilken grad arbejder I kundeorienteret fremfor produktorienteret?

Question Title

* 23. I hvilken grad arbejder I med content marketing i form af Indhold der er målrettet udvalgte segmenter, virksomheder eller personer? 

Question Title

* 24. I hvilken grad har i et "udefra og ind" perspektiv i jeres kundekommunikation og salgs- og kundedialoger? Dvs tager udgangspunkt i kunden og ikke i jeres egen virksomhed og produkter.

Question Title

* 25. I hvilken grad synligører I værdien af produkter, løsninger og services for jeres kunder? Fx opnåede besparelser, fordele, udbytte eller brugertilfredshed.

Question Title

* 26. I hvilken grad evaluerer I resultater og effekt af  jeres salgs- og marketingaktiviteter?

Question Title

* 27. I hvilken grad kommunikerer i resultaterne af jeres salgs- og marketingaktiviteter tl jeres væsentligste interessenter? (fx direktion, kollegaer og samarbejdspartnere)

Question Title

* 28. I hvilken grad måler I på kontaktpriser på tværs af kundeprocessen? Fx hvad koster et lead, hvad koster en permission eller hvad koster en tabt kunde.

Question Title

* 29. Ved I hvad det koster at erhverve en ny kunde?

Question Title

* 30. I hvilken grad udarbejder i business cases inden I foretager større investeringer i salg og marketing? Fx digitale løsninger, kampagner og nyansættelser i salg og marketing.

Question Title

* 31. Hvordan fungerer samarbejdet mellem Salg og Marketing?

Question Title

* 32. Er der defineret tydelige roller, ansvar og mål for medarbejdere der arbejder med kunder, salg & marketing?

Question Title

* 33. I hvilken grad når de enkelte salgs- og marketingmedarbejdere deres personlige mål (indsatser og resultater)?

Question Title

* 34. Har I de nødvendige kompetencer og erfaringer til rådighed internt i organisationen til at realisere strategi og mål?

Question Title

* 35. I hvilken grad benytter I jer af eksterne kompetencer og erfaringer til at realisere strategi og mål? Fx konsulenter, tekstforfattere, grafikere.

Question Title

* 36. Hvor stor en procentdel af de salgs- og marketingaktiviteter I har planlagt det seneste år, vil du vurdere I reelt har fået gennemført?

Question Title

* 37. Hvad oplever du som de tre væsentligste barrierer for at eksekvere på strategi og aktiviteter?

Question Title

* 38. Hvad ser du lige nu som de største udfordringer i forhold til arbejdet med kunder, salg og marketing?

0 af 49 svarede
 

T