Er du forælder til en voksen (18+) med autisme, der bor og får støtte på et bosted? Så vil vi meget gerne høre mere om dit samarbejde med de fagfolk, der er omkring dit barn i hverdagen.

Vi hører desværre ofte, at kvaliteten i både private og offentlige botilbud er svingende eller nedadgående - særligt i forhold til specialisering og viden om autisme. Det vil vi undersøge nærmere. Med denne undersøgelse vil vi forsøge at få fokus på, hvordan det ser ud med specialiseringen på bostederne lige nu - og hvad der skal til for at have et godt samarbejde. Og samtidig vil vi gerne høre, hvordan kontakten med bostederne kan forbedres.

Undersøgelsen kan dog ikke dække alle forhold - derfor har vi sørget for, at der er mulighed for at skrive kommentarer til flere spørgsmål. Uddyb derfor meget gerne dine svar. 
Eventuelle kommentarer, der kan føres tilbage til enkeltpersoner, vil blive anonymiseret ved eventuel offentliggørelse.

TUSIND TAK
For at du tager dig tid til at besvare undersøgelsen - dine erfaringer med og oplevelser af samarbejdet med fagfolk og kvaliteten på bosteder er vigtige for det politiske arbejde i Landsforeningen Autisme.

Undersøgelsen har i alt 16 spørgsmål - og dækker både private og offentlige botilbud. 

Bemærk - hvis du har flere voksne børn med autisme og ønsker at svare for alle skal du slette din browsers historik og cookies, herved får du adgang til at besvare undersøgelsen igen.

Question Title

* 1. Hvordan er dit samarbejde med de professionelle, som er omkring dit voksne barn med autisme på bostedet?

Question Title

* 2. Hvordan kan samarbejdet med dit barns fagfolk blive bedre?

Question Title

* 3. Har medarbejderne forståelse for, at du stadig er involveret i dit barns liv - og beslutninger omkring det - selvom han/hun nu er voksen?

Question Title

* 4. Hvis dit barn har problemer med en anden beboer eller føler sig utryk ved en ’nabo’ – føler du da, der bliver hørt på dit barn og dig – og taget sig af det?

Question Title

* 5. Har medarbejderne omkring dit barn viden nok om autisme til at kunne imødekomme behovet for støtte og vejledning?

Question Title

* 6. Er medarbejderne omkring dit voksne barn gode til at skabe relationer til ham/hende?

Question Title

* 7. Hjælper bostedet med at dit barn kan vedligeholde relationer til evt. søskende, anden familie og venner?

T