Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Oplever du, at det offentlige stiller krav i kontrakterne, der er problematiske for dig som leverandør?

Question Title

* 2. Er problemet stigende?

Question Title

* 3. Hvor problematiske er følgende krav i offentlige kontrakter ud fra en vurdering af hyppighed og konsekvens?

  Ikke problematisk Lidt problematisk Meget problematisk Ved ikke/Ikke relevant
Leverandøren pålægges ansvar for indirekte tab
Leverandør pålægges et ubegrænset ansvar - der sættes ikke loft for erstatning
Leverandør pålægges bodselementer, der er ude af mål med forsømmelsen
Alt for mange krav gøres til mindstekrav
Data/systemer kræves placeret i DK hvor det ikke er nødvendigt
Leverandøren pålægges et generelt krav om, ”til enhver tid at overholde gældende lovgivning”
Manglende mulighed for at kræve særskilt betaling ved ændringer etc. udløst af fx GDPR
Risiko placeres entydigt hos leverandøren hvor den burde være delt eller hos kunde

Question Title

* 4. Er der andre væsentlige problemer du møder i kontrakter kan du tilføje dem herunder

Question Title

* 5. Oplever du at krav i offentlige kontrakter afspejler sig i private udbud?

0 af 5 svarede
 

T