10% of survey complete.
Kære deltagende teater / gruppe på CPH STAGE 2022.

Vi vil gerne gøre festivalen endnu bedre. For at vi kan gøre dette, har vi brug for jeres feedback, samt information omkring jeres deltagelse på festivalen.

Vi håber derfor meget, at I vil tage jer tid til at udfylde dette spørgeskema, det tager ca. 8 minutter.

Venlig Hilsen
CPH STAGE

Question Title

* Hvor ligger dit teater/din organisation?

Question Title

* Deltog I på CPH STAGE som:

T