Screen Reader Mode Icon

Hvor kan du styrke dit arbejde med kunder, salg & marketing?

Velkommen til Strategi-Tjek!
 
Strategi-Tjek er en test for dig der til daglig arbejder med kommerciel ledelse. Dvs. du har helt eller delvist ansvar for virksomhedens kommercielle aktiviteter som fx salg, marketing, kundeservice og kundetilfredshed.

Et Strategi-Tjek giver dig en unik mulighed for at opnå en dybere indsigt i, hvordan din virksomhed performer på de 5 fokusområder:
  • Kommerciel strategi
  • Kundeindsigt
  • Kundeværdi
  • Købmandskab
  • Eksekvering
Efter du har gennemført testen, vil du inden for 2-3 arbejdsdage modtage en personlig e-mail med et link til dit testresultat. 

Det tager 15-20 minutter at gennemføre testen. Det er både uforpligtende og gratis at deltage. Og dine oplysninger bliver naturligvis behandlet fortroligt.

Start dit Strategi-Tjek nu, og tag det næste skridt mod at styrke dit fokus på at tiltrække, fastholde og udvikle lønsomme kunder.
 
Venlig hilsen
Kim Blandfort Christensen
BLANDFORT.COM

Question Title

* 1. For at kunne sende et link til dit personlige testresultat har jeg brug for dine kontaktdata. 

Question Title

* 2. I hvilken grad har virksomheden udarbejdet og kommunikeret en overordnet forretningsstrategi med mission, vision og værdier eller et purpose?

Question Title

* 3. I hvilken grad er der fokus på kommerciel strategiudvikling og -eksekvering i din virksomhed? Med kommerciel menes der arbejdet med kunder, salg og marketing.

Question Title

* 4. I hvilken grad har virksomheden én fælles kommerciel strategi ? En kommerciel strategi sætter fælles retning, rammer og mål for arbejdet med kunder, salg og marketing.

Question Title

* 5. I hvilken grad er der formuleret fælles resultatmål for arbejdet med kunder, salg og marketing? Et resultatmål er udtryk for det egentlige mål. Fx årlig omsætning, årligt overskud, antal leads eller tilmeldte til et nyhedsbrev

Question Title

* 6. I hvilken grad er der formuleret fælles indsatsmål for arbejdet med kunder, salg og marketing? Et indsatsmål er et udtryk for den indsats, I forventer der skal til for at nå et resultatmål. Fx implementering af CRM eller udgivelse af nyhedsbreve.

Question Title

* 7. I hvilken grad er der udarbejdet og forankret en forretningsmodel i den kommercielle del af organisationen? En forretningsmodel er en synliggørelse af, hvordan virksomheden både tjener penge og leverer værdi til kunderne.

Question Title

* 8. I hvilken grad er virksomhedens målgrupper defineret og forankret internt i den kommercielle del af organisationen? (Fx markeder, brancher, virksomheder, personer)

Question Title

* 9. I hvilken grad arbejder I med branding og positionering af virksomheden? Hvor branding skal sikre konsistens mellem det, virksomheden siger, gør og opfattes som. Og positionering skal sikre virksomheden en klar og tydelig position i markedet, som differentierer sig fra konkurrenternes.

Question Title

* 10. I hvilken grad indsamler, analyserer og anvender I kundeindsigter og kundedata som beslutningsgrundlag for det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 11. I hvilken grad indsamler, analyserer og anvender I kundeindsigter og kundedata som beslutningsgrundlag for eksekvering af kommercielle aktiviteter?

Question Title

* 12. I hvilken grad er kunderejsen afdækket og beskrevet? Kunderejsen beskriver kundernes adfærd før, under og efter et køb?

Question Title

* 13. I hvilken grad har I adgang til brugbare data på virksomhedens kunder? Fx stamdata, købsdata, holdningsdata og adfærdsdata?

Question Title

* 14. I hvilken grad har I afdækket købscentre hos såvel eksisterende som potentielle kunder? Fx beslutningstager, influent, køber og bruger.

Question Title

* 15. I hvilken grad bruger I indsigter og data om kunder aktivt i arbejdet med kunder, salg og marketing? Fx til personalisering af kommunikation, i selvbetjeningsløsninger eller til segmentering af kunder.

Question Title

* 16. I hvilken grad måler I på kundeadfærd? Fx webadfærd, brug af selvbetjeningsløsninger eller respons på tværs af kommunikationskanaler

Question Title

* 17. I hvilken grad tester I kommercielle aktiviteter før I går "live"?
Fx test af kundekommunikation, selvbetjeningsløsninger eller produkter.

Question Title

* 18. I hvilken grad leverer I, efter din umiddelbare vurdering, excellente kundeoplevelser?

Question Title

* 19. I hvilken grad arbejder I kundeorienteret fremfor produktorienteret?

Question Title

* 20. I hvilken grad har I et ”udefra og ind” perspektiv i jeres kundekommunikation? Dvs. at I tager udgangspunkt i kunden - og ikke i jeres egen virksomhed eller produkt

Question Title

* 21. I hvilken grad arbejder I med content marketing i form af indhold der er målrettet udvalgte segmenter, virksomheder eller personer? Fx gode råd, tjeklister og guides til at kommer godt i gang med det produkt man har købt.

Question Title

* 22. I hvilken grad synliggør I værdien af produkter, løsninger og services for jeres kunder? Fx opnåede besparelser eller forretningsmæssigt udbytte

Question Title

* 23. I hvilken grad arbejder I med Value Propositions? En value Proposition er et løfte til kunden om den værdi I skaber for kunden. Dvs hvad er det kunden opnår og/eller undgår ved at købe virksomhedens produkt eller løsning.

Question Title

* 24. I hvilken grad har I koncepter der sikrer den gode kundeoplevelse? Fx velkomst til nye kunder, servicekoncept for eksisterende kunder eller win back-aktiviteter rettet mod tabte kunder.

Question Title

* 25. I hvilken grad måler I på kundeoplevelser, kundetilfredshed og loyalitet?

Question Title

* 26. I hvilken grad er virksomhedens samlede kundeproces beskrevet? Kundeprocessen beskriver hvordan I internt i virksomheden arbejder med kunder før et salg, under et salg og efter et salg.

Question Title

* 27. I hvilken grad har I en beskrevet proces for hvordan I skaffer leads til salget?

Question Title

* 28. I hvilken grad har I kriterier for, hvornår et lead er klar til salgsbearbejdning?  Fx l form af leadscoring eller anden kvalificering af kunden.

Question Title

* 29. I hvilken grad har I en beskrevet proces for hvordan I konverterer et lead til et salg?

Question Title

* 30. I hvilken grad måler I på kontaktpriser på tværs af kundeprocessen? Fx hvad koster et lead, hvad koster en permission til et nyhedsbrev eller hvad koster det at afholde et salgsmøde.

Question Title

* 31. I hvilken grad kender i omkostningen ved at få en ny kunde?

Question Title

* 32. I hvilken grad kender I den økonomiske levetid af en kunde? Den økonomiske levetid udtrykker det antal år, kunden forventes at ville have en økonomisk værdi for virksomheden.

Question Title

* 33. I hvilken grad kender I livstidsværdien af en kunde? Livstidsværdien er kundens gennemsnitlige levetid gange virksomhedens fortjeneste pr. år minus omkostningen ved at få kunden.

Question Title

* 34. I hvilken grad formår I at eksekvere på de kommercielle strategier, aktiviteter og mål der er planlagt?

Question Title

* 35. I hvilken grad formår I at holde fokus, prioritere og foretage fravalg når I arbejder med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 36. Efter din vurdering, I hvilken grad har ledere og medarbejdere de nødvendige kompetencer og erfaringer til at eksekvere på kommercielle strategier, mål og aktiviteter?

Question Title

* 37. I hvilken grad er der defineret tydelige roller, ansvar og mål for de ledere og medarbejdere der arbejder med kunder, salg & marketing?

Question Title

* 38. I hvilken grad når ledere og medarbejdere der arbejder med kunder, salg og marketing deres personlige mål?

Question Title

* 39. Hvordan vil du vurdere det interne samarbejde i organisationen omkring kunder, salg og marketing?

Question Title

* 40. I hvilken grad benytter I jer af eksterne ressourcer til at eksekvere på kommercielle strategier, mål og aktiviteter? Fx konsulenter, tekstforfattere, grafikere og projektledere.

Question Title

* 41. I hvilken grad har I digitaliseret arbejdet med kunder, salg & marketing? Fx et CRM-system, selvbetjeningsløsninger eller Marketing Automation

Question Title

* 42. Hvordan vil du prioritere nedenstående seks fokusområder i forhold til din virksomheds arbejde med kunder, salg og marketing? (Brug piletasterne til at rangordne eller træk spørgsmålene ved hjælp af felterne til venstre for spørgsmålet).

Question Title

* 43. Hvordan er kvaliteten af de leads salget får at arbejde med? (sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 44. Hvordan får I jeres leads i dag?

Question Title

* 45. Hvor får I de meste kvalificerede leads fra? Dvs de leads der er bedst til at konvertere til et salg? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 46. Hvad er jeres største udfordring i forhold til at lukke et salg? (Sæt op til 2 krydser)

Question Title

* 47. Hvad oplever du som de væsentligste barrierer for at eksekvere på virksomhedens kommercielle strategi, mål og aktiviteter?

Question Title

* 48. Hvad ser du lige nu som den største udfordring i forhold til arbejdet med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 49. Hvad er din organisatoriske placering?

Question Title

* 50. Hvad er dit primære ansvarsområde? (Sæt gerne flere krydser)

Question Title

* 51. Har du personaleansvar?

Question Title

* 52. Hvem sælger virksomheden primært sine produkter og ydelser til?

Question Title

* 53. I Hvilken branche arbejder I?

Question Title

* 54. Hvor mange ansatte er der ca. i virksomheden?

Question Title

* 55. Hvor mange arbejder med kunder, salg og marketing?

Question Title

* 56. Hvor har du hørt om Strategi-Tjek?

0 af 56 svarede
 

T