Question Title

* 1. Hvor er det særlig du finder det svær/besværligt/umuligt med projektets interessenter?

  Slet ikke et problem for mig Nogle gange et problem Ofte et problem Altid et problem Ikke relevant for mig
Det er svært at afse tiden til at håndtere interessenter
Svært at få styregruppens accept af, at der skal bruges tid
Der dukker interessenter op, som vi ikke havde forventet
Kunden stiller urimelige krav, og er vanskelig at styre
Projektet ressourcer stjæles af interne interessenter
Interessenterne kan ikke tage stilling, før de ser noget konkrete
Interessenterne kommer først i spil, når det er for sent
Interessenterne har urealistiske forventninger til, hvad projektet kan levere
Det er vanskelige at finde tid til, at holde interessenterne opdateret om udviklingen
Der er ikke tid til at kommunikere så meget, som der er behov for
Styregruppen har ikke forståelse for projektet interessentsituation
Svært ved at gøre indflydelse gældende hos interessenter?
Svær at skabe balance mellem at ”kunden har altid ret” og ”kundehåndtering”.
Svært at håndtere dilemma, mellem at være "kundens mand" – og samtidig skabe en god forretning for egen virksomhed.
Svært at finde ud af, hvad interessenterne vil (og ikke vil) i starten af projektet?
Svært at finde på argumenter, der kan ændre holdningen hos interessenter
Svært at få interesserne/brugerne til at ændre vaner og adfærd
Svært ved at få interne interessenter til at acceptere forandringerne som et vilkår
Svært ved at trænge igennem med budskabet om, at projekttrekanten skal være i balance
Interessenterne har ikke forstået/hørt projektets formål
Det er svært at komme til i informationstrømme med information til interessenterne
Interessenterne er generel selv for passive i deres informationsopsøgning

Question Title

* 2. Vil du gerne have resultaterne af undersøgelsen? Så skriv din e-mailadresse herunder

T