Den 1. oktober 2016 trådte kontanthjælpsloftet i kraft. Et loft, der lægger særlige restriktioner for boligydelse og særlige ydelser til folk, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Regeringens argument for ordningen er, at ledige skal have større økonomisk incitament til at tage et arbejde.

På den baggrund er Ugebrevet A4 og Avisen.dk igang med at se nærmere på kontanthjælpsloftets betydning, og vi udsender i den forbindelse dette spørgeskema med henblik på at få en dybere indsigt i kontanthjælpsloftets betydning blandt borgere, der er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Som udgangspunkt er din besvarelse anonym, men hvis vi må få lov til at kontakte dig angående et eventuelt interview eller deltagelse i vores panel, kan du angive dette nederst i spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for din tid.

Question Title

* 1. Hvilken af disse ydelser modtager du?

Question Title

* 2. Er du:

Question Title

* 3. Hvor gammel er du?

Question Title

* 4. Hvilken kommune bor du i?

Question Title

* 5. Hvilken gruppe tilhører du?

Question Title

* 6. Har du fået nedsat dine ydelser som følge af kontanthjælpsloftet?

Question Title

* 7. Hvilke konsekvenser har det for din hverdag, at du har færre penge til rådighed?

Question Title

* 8. Besvares kun, hvis du har angivet, at kontanthjælpsloftet har konsekvenser for din hverdag.
Hvilke konsekvenser har kontanthjælpsloftet for din hverdag? Sæt gerne flere X.

Question Title

* 9. Har du optaget et lån (f.eks.: kviklån, lån hos familie etc.) for at få din økonomi til at hænge sammen som følge af kontanthjælpsloftet?

Question Title

* 10. Er du blevet bevilget enkeltydelser fra kommunen som følge af de nye økonomiske vilkår, der fulgte med kontanthjælpsloftet?

Question Title

* 11. Hvordan vurderer du generelt dine muligheder for at komme i arbejde, uddannelse eller anden aktivitet?

Question Title

* 12. Hvordan oplever du din egen motivation i tiden efter, at du blev ramt af kontanthjælpsloftet?

Question Title

* 13. Hvordan oplever du virksomhedernes vilje til at ansætte kontanthjælpmodtagere?

Question Title

* 14. Hvis vi fra Ugebrevet A4 og Avisen.dk må få lov til at kontakte dig med henblik på et interview, kan du angive kontaktoplysninger her:

Question Title

* 15. Ugebrevet A4 og Avisen.dk vil gerne oprette et panel med borgere, der er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvortil vi sender spørgeskemaer ud mm.
Kunne du tænke dig at være med i vores panel?

Tusind tak for din tid.

T