Udviklingsplatformen (UP) går nu officielt ind i sin anden tilsagnsperiode for 2020-24 med en revideret strategi og nye tiltag for at styrke den danske scenekunst, særligt den frie scenekunst.

Vi ønsker at nå ud til, og være relevante for, en så stor del af scenekunstbranchen som muligt.

Vi vil derfor meget gerne vide lidt mere om dig.

Vi vil sætte stor pris på, hvis du vil bruge 5 min. på at besvare 9 spørgsmål. Svarene er anonyme og vil give os en god ide om, hvor langt vi når med vores tilbud, samt hjælpe os med at forme og målrette UPs fremtidige aktiviteter og tilbud.

Besvar venligst spørgeskemaundersøgelsen så snart du kan og senest fredag d. 26. juni.

Tak for hjælpen.

Question Title

* 1. Hvilke af Udviklingsplatformens programmer eller tilbud har du benyttet dig af?

NB! Vælg gerne flere svarmuligheder.

Question Title

* 2. Hvordan har du primært været involveret i scenekunstfeltet de sidste tre år?

Med den frie scenekunst refererer vi til de scenekunstnere – enkeltkunstnere og kompagnier, der ikke har egen scene, og som typisk modtager projektstøtte og tidsbegrænset driftsstøtte.

NB! Kun et svar er muligt.

 

T