1. Undersøgelse om små og mellemstore virksomheders samfundsansvar

Vi har brug for din mening og viden om SMV'ers samfundsansvar.

Vi trækker lod blandt besvarelserne og sender tre flasker god vin til julen til fem vindere.

Virksomheders samfundsansvar handler om, hvordan virksomheden ledes ansvarligt og bæredygtigt over for ejere, kunder, medarbejdere, leverandører, samfundet og naturen.

Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgsmålene og vi spørger ind til disse fem områder:
  • Viden: Hvilken viden har og mangler din virksomhed om samfundsansvar?
  • Holdning: Hvad er dine holdninger til virksomhedens samfundsansvar?
  • Erfaring: Hvilke erfaringer har din virksomhed med samfundsansvar?
  • Prioriteringer: Hvordan prioriterer I indsatser indenfor samfundsansvar?
  • Udfordringer og barrierer: Hvad kan hindre eller støtte dit arbejde med samfundsansvar?
Vi gennemfører undersøgelsen i samarbejde med "CBS Sustainability", et tværfagligt forskningscenter på Copenhagen Business School.

Undersøgelsens resultater skal anvendes til:
- at udvikle et SMV-manifest til generalforsamlingen i KA og KA Pleje i 2021.
- at udveksle metoder og erfaringer blandt KA og KA Pleje medlemmer.
- at promovere SMV'er som samfundsansvarlige og værdifulde for Danmark.

Spørgeskemaundersøgelsen udfyldes af virksomhedslederen eller alternativt af en medleder, der kan svare repræsentativt for virksomheden.

Det anbefales, at spørgsmålene besvares ud fra den første umiddelbare indskydelse og forholdsvis hurtigt. På den måde kan spørgsmålene besvares på ca. 10 minutter. Er der spørgsmål, du ikke kan eller vil svare på, sætter du kryds i "Ved ikke/ikke relevant".
 
Du kan læse mere om baggrunden for arbejdet og undersøgelsen her.  

På forhånd mange tak for dine svar og dit vigtige bidrag,

Karsten Høgild
Direktør i KA og KA Pleje

T