Screen Reader Mode Icon

Velkommen

Tak fordi du vil deltage i dette spørgeskema, som er første del i en undersøgelse i forhold til at få afdækket hvilke ressourcer og viden vi har i Baptistkirken i Danmark indenfor områderne skam, skyld, angst, spiseforstyrrelse, medicinmisbrug, alkoholmisbrug, psykiske problemer, ludomani, ensomhed, ægteskabskriser, sorg efter tab af familiemedlem, ungdomsproblematikker etc.

Den måde vi behandler dette spørgeskema på, er at analysere svarene og vil derudfra tage stilling til det videre arbejde, som på nuværende tidspunkt ikke er helt defineret. Spørgeskemaet bliver behandlet af en arbejdsgruppe bestående af Vibeke Dalsgaard (BiD's ledelse), Mads Lindholm og Mette Holmgaard. Hvis vi finder det relevant at referer til et specifikt svar i en rapport, vil vi spørge den pågældende person om lov først.

Der vil være 5 spørgsmål i spørgeskemaet som skal besvares med personlige refleksioner og ideer.

Question Title

* 1. Hvordan forestiller du dig, at din fagprofessionelle viden kan bruges i Baptistkirken / den lokale menighed?

Question Title

* 2. Hvilke områder har du viden eller interesse inden for?

Question Title

* 3. Hvordan kan vi i vores menigheder arbejde med de problematikker, der sætter mennesker i en svær livssituation?

Question Title

* 4. Hvilken rolle kunne du spille i den lokale menighed eller i Baptistkirken i Danmark, hvis din fagprofessionelle viden og erfaring var en vigtig ressource?

Question Title

* 5. Hvilke problematikker / dilemmaer oplever du, at menighederne ikke formår at tage hånd om?

Question Title

* 6. Indtast dine kontaktoplysninger så vi kan kontakte dig, hvis det bliver relevant

0 af 6 svarede
 

T