Spørgeundersøgelse

Vi håber du vil afse ca. 3 minutter til at indsende din besvarelse, meget gerne snarest, og hvis muligt inden den 28. august. Der er i alt 5 spørgsmål.

AOPA DMU har gennem flere år presset på hos Trafikstyrelsen for at få indført mulighed for GPS baserede instrument anflyvning, til mindre danske VFR flyvepladser, som flere europæiske lande allerede har etableret.

Med denne spørgeundersøgelse ønsker vi bl.a. at afdække hvor mange piloter i Danmark, der har instrument rettighed eller overvejer at erhverve det - og hvor stor interessen er for etablering af GPS baserede instrument anflyvning til mindre danske VFR flyvepladser.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen
AOPA DMU's bestyrelse

Question Title

* 1. Hvilke nedenstående certifikater og rettigheder har du i dag? (Der kan afgives flere svar)

Question Title

* 2. Hvilke nedenstående radio-certifikater har du i dag? (Der kan afgives flere svar)

Question Title

* 3. Besvares af piloter uden instrument rettighed
Har du overvejelser eller planer om at erhverve en instrument rettighed?
(Der afgives ét svar)

Question Title

* 4. Besvares af piloter uden instrument rettighed
Hvis der etableres GPS baserede instrument anflyvning til en række mindre danske VFR flyvepladser (herunder din hjemmebase), ville det så påvirke dine overvejelser om at erhverve en instrument rettighed? (Der afgives ét svar)

Question Title

* 5. Besvares af piloter med IR (herunder CB-IR og BIR)
Vil en øget udbredelse af GPS baserede instrument anflyvningsprocedurer, til en række mindre danske VFR flyvepladser, have betydning for dig?
(Der afgives ét svar)

T