Mit navn er Heidi, og jeg er sagsbehandler ved Landbrugsstyrelsen. 

Jeg er i gang med et projekt om kommunikation, og jeg vil derfor gerne høre om dine oplevelser med Landbrugsstyrelsens kommunikation, særligt  i forbindelse med ordningen 'Privat Skovrejsning'.

Undersøgelsen laver jeg i forbindelse med undervisning, og er ikke udarbejdet i samarbejde med Landbrugsstyrelsen.
Dog vil konklusioner og vigtige pointer blive videregivet til ledelsen og kommunikationsafdelingen, så de eventuelt kan arbejde videre med dem.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Tak, fordi du vil deltage i min spørgeundersøgelse. Anslået tid til besvarelse er under 10 minutter.

T