Kære klinik

I nedenstående skema har du mulighed for at give din feedback til IKAS i forbindelse med survey.

Question Title

* 1. Har du/I kommentarer vedrørende surveyet generelt?

Question Title

* 2. Har du/I kommentarer vedrørende surveyteamet/surveyoren?

Question Title

* 3. Har du/I andre kommentarer?

Question Title

* 5. Anfør venligst navnet på din/jeres klinik.

Question Title

* 6. Anfør venligst ydernummer.

Question Title

* 7. Anfør venligst e-mail-adresse.

Question Title

* 8. Anfør eventuelt dit navn.

Mange tak for hjælpen

Tryk venligst 'Afslut' for at lukke din besvarelse.  


Med venlig hilsen

IKAS

T