Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen om,
hvordan man kan forhindre fugtskader i bygninger.

Det har altid været et problem at der trænger uønsket fugt ind i bygningskonstruktioner. Fugten kan være skyld i, at konstruktioner nedbrydes før tid og at der opstår et usundt indeklima (fx skimmelsvamp). Årsagerne kan være kraftig regn, oversvømmelser, sne, fugtig jord og opstigende grundvand, men kan også skyldes fugt i indeklimaet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere rådgivernes syn på fugtskader i byggeriet. Andre interessenter som de udførende, bygherrer, forsikringsselskaber, beboere og lokale myndigheder vil blive spurgt i senere undersøgelser. Resultaterne fra undersøgelserne skal bidrage til handlingsplanen "Aldrig mere fugtskader i bygninger".

Visionen for 2020 er, at fugtskader i bygninger hører fortiden til. Udvikling af fugtsikre konstruktioner til nybyggeri og øget opmærksomhed på potentielle fugtskader i renovering skal mindske risikoen for fugtskader, og skal gøre det muligt at komme i mål med visionen.

Mange tak for din deltagelse!

Dit bidrag er meget vigtigt.

Question Title

* 1. Jeg er...

Question Title

* 2. Hvis du arbejder med projektering/bygningsplanlægning, inden for hvilket område ligger dine opgaver?

Question Title

* 3. Hvor mange procent af de byggeprojekter, du har været involveret i de sidste 5 år, har haft fugtskader under opførelse?

0 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. I hvor mange procent af de byggeprojekter, du har været involveret i de sidste 5 år, har der været fugtskader, der er opstået i driftsfasen?

0 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Hvor mange procent af fugtskaderne skyldes utætheder i vandinstallationerne?

0 100
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Hvor vigtigt er det for dig, at der findes løsninger og metoder, som kan forhindre fugtskader i bygninger?

0 -  ikke vigtigt 100 - meget vigtigt
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Hvilken metode bruger du til at vurdere risikoen for fugtskader?

Question Title

* 8. Hvilke tiltag er der gjort for at forhindre fugtskader i bygninger under opførelse?

  Aldrig Sjældent Nogen gange Ofte Altid Ved ikke
Bygherren har et klart mål om, at der ikke skal opstå fugtskader i bygningen.
Bygherren har tilknyttet en person til projektet med ansvar for forebyggelse af fugtskader.
I designfasen er der allokeret tid til at vælge konstruktioner med en meget lille risiko for fugtskader.
I designteamet er der specialister, hvis opgave er at forebygge fugtskader der kunne skyldes designet.
I designteamet er der udpeget en person med ansvar for at forebygge fugtskader i byggeprojektet.
De udførende firmaer har medarbejdere med erfaring i at forebygge fugtskader under opførsel.
Under opførelsen er der i hvert af de involverede firmaer udpeget en person med ansvar for forebyggelse af fugtskader.
Regelmæssig inspektion af byggepladsen for at forebygge fugtskader.
Regelmæssige fugtmålinger på byggepladsen for at forebygge fugtskader.
Regelmæssige møder på byggepladsen med status på forebyggelsen af fugtskader.
Der er lavet en letforståelig vejledning om, hvordan man undgår fugtskader, når bygningen er i brug.
Regelmæssige evalueringer af, hvor forståelige vejledningerne er og om det er muligt at implementere anbefalingerne.

Question Title

* 9. Bygherren er fast besluttet på, at der ikke må opstå fugtskader. Hvilken information har du behov for, hvis du skal estimere risikoen for fugtskader i de forskellige konstruktioner?

Question Title

* 10. Officielle retningslinjer hjælper med at vælge konstruktioner, som gør risikoen for fugtskader mindre (fx SBi Anvisninger, TBST Vejledninger).

0 - Slet ikke 100 - Meget
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Relevante standarder hjælper i planlægningsfasen, når der skal vælges konstruktioner, som nedsætter risikoen for fugtskader.

0 - Slet ikke 100 - Meget
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Relevante standarder hjælper i opførelsesfasen med at undgå fugtskader.

0 - Slet ikke 100 - Meget
Ryd
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T