Kære deltager

At leve et godt liv med psykotiske symptomer er ikke kun et spørgsmål om behandling, men også om hvor rummeligt, fleksibelt og inkluderende det omkringliggende samfund er.

Vi vil gerne høre hvilke spørgsmål patienter, pårørende og fagprofessionelle finder vigtige, med det overordnede formål at forbedre vilkårene og hverdagslivet for unge med psykose. Derfor vil vi gerne høre dine tanker, ideer og forslag til hvad forskningen skal prioritere indenfor nedenstående områder. 

På baggrund af jeres forslag vil vi udarbejde en liste med 10 prioriterede områder I mener der skal forskes mere i. Derfor giver vi nu ordet til jer!
 

Vi har bestræbt os på at formulere os på en måde så alle føler sig inkluderet og respekteret, men vi er samtidig bevidste om, at ord og formuleringer kan tolkes forskelligt. Hvis I har nogle bidrag til vores sprogbrug, er I velkomne til at give os feedback i spørgeskemaet.

Projektet er udviklet af en styregruppe bestående af tidligere og nuværende psykiatribrugere samt pårørende og fagprofessionelle i et ligeværdigt samarbejde. Alle besvarelser er anonyme. 

Mvh Nanna Marcussen, Helene Speyer,  Toke Zandersen og Casper Westergaard på vegne af den samlede styregruppe

Question Title

* 1. Forebyggelse

Hvad mener du, der skal forskes i, så vi bliver bedre til at forebygge, at unge udvikler psykose?

Question Title

* 2. Ikke-medicinsk behandling
Hvad mener du, der skal forskes i, så vi bliver bedre til ikke-medicinsk behandling af unge med psykose?

Question Title

* 3. Medicinsk behandling

Hvad mener du, der skal forskes i, så vi bliver bedre til medicinsk behandling af unge med psykose?

Question Title

* 4. Lokalsamfund

Hvad mener du, der skal forskes i, så unge med psykose bedre kan indgå i lokalsamfundet (fritidsaktiviteter, fællesskabet) og arbejdsmarked/uddannelse?

Question Title

* 5. Styring i eget liv
Hvad skal der forskes i, for at unge med psykose bliver bedre til at tage styring i sit eget liv?

Question Title

* 6. Hverdagsliv
Hvad mener du, der skal forskes i, så unge med psykose kan skabet bedre hverdagsliv?

Question Title

* 7. Andre forslag:

Question Title

* 8. Hvad er din erfaring med psykiatrien?

T