Hvad indebærer rollen som mentor?

Mentoren er den vigtigste faktor for den unges udvikling igennem Børnehjælpsdagens EMPOWER4U-forløb, som du kan læse mere om her: Om EMPOWER4U. Deltagerne på forløbet er anbragte eller tidligere anbragte unge mellem 16-23 år. 

Den unge lærer en masse på camps og tjek-in dage, men det er mentoren, som fastholder den unge i processen i hverdagen.

Som mentor bliver du ansvarlig for at holde kontakten til den unge, og for ugentligt at forhøre dig om, hvordan det går. Fokus er på det, den unge lærer i forløbet. Som mentor er du den unges faste holdepunkt og skal være en støtte og sparringspartner i perioden fra ca. marts 2023 - november 2023, ca. 1 time pr. uge. Det er vigtigt, at du som mentor ikke overtager den unges proces, men derimod er en støtte.

Mentorrollen er en stor opgave, og et stort ansvar. Derfor vil vi også ringe dig op til en screenings samtale, når vi har modtaget din ansøgning til rollen som mentor.  Under samtalen vil du få mere information om mentoropgaven, så du kan afgøre, om opgaven reelt er noget for dig. 

Question Title

* 1. Har du erfaring med udsatte unge, mentorrolle eller anden relevant erfaring?

Question Title

* 2. Hvad er din motivation for at blive frivillig mentor i EMPOWER4U (10-15 linjer)?

Question Title

* 3. Beskriv lidt om dig selv og dine interesser (for at vi kan lave det bedste match med en ung)

Question Title

* 4. Hvor har du hørt om muligheden for at blive frivillig mentor?

Question Title

* 5. Er du indforstået med, at du ansøger om at blive mentor fra marts 2023 og frem til november 20213, ca. én time pr. uge?

Question Title

* 6. Informationer om dig

Question Title

* 7. Hvilket geografisk område kan du være mentor i?

T