Question Title

* 1. Hvem er du?

Question Title

* 2. Hvilke fagområder arbejder du med?

  Sæt gerne flere kryds
Lovgivning og myndighedsbehandling
Vejvedligeholdelse
Broforvaltning
Vintertjeneste
Signalanlæg
Vejbelysning
Vejafmærkning
Anlægsprojekter
Trafiksikkerhed
Trafiktællinger
Trafikafvikling og -informatik

Question Title

* 3. KVF-temamøder og udstilling

  Mere end 5 gange 3-5 gange 1-2 gange Aldrig Ved ikke
Hvor ofte har du deltaget i KVFs temamøder?
Hvor ofte har du været forbi KVFs stand på Vejforum?

Question Title

* 4. Hvad synes du om følgende kilder til viden?

  Meget god God Mindre god Ikke god Ved ikke
Formelle netværk
Personlige netværk
Indlæg på konferencer
Udstilling ved konferencer
Temamøder
Fagblade/artikler
Hjemmesider
Vejregler
Vejnettet.dk
Nyhedsbreve
Efteruddannelse

Question Title

* 5. Hvordan indhenter du viden i dag?

  Sæt gerne flere kryds
Via formelle netværk
Via personlige netværk
Via indlæg på konferencer - nævn evt. hvilke nedenfor...
Via udstilling ved konferencer
Via temamøder
Via fagblade/artikler
Via hjemmesider - nævn evt. hvilke nedenfor...
Via vejregler
Via Vejnettet.dk
Via nyhedsbreve
Via efteruddannelse - nævn evt. hvor nedenfor...

Question Title

* 6. Inden for hvilke fagområder savner du viden?

  Sæt gerne flere kryds
Lovgivning og myndighedsbehandling
Vejvedligeholdelse
Broforvaltning
Vintertjeneste
Signalanlæg
Vejbelysning
Vejafmærkning
Anlægsprojekter
Trafiksikkerhed
Trafiktællinger
Trafikafvikling og -informatik

Question Title

* 7. Har du forslag til nye tiltag til videndeling, hvor KVF kunne have en aktiv rolle, kan du angive dem her... 

Question Title

* 8. KVFs årsmøde

  Mere end 5 gange 3-5 gange 1-2 gange Aldrig Ved ikke
Hvor ofte har du deltaget på KVFs årsmøde?

T