Skal du evaluere en supervisor, kollega eller underordnet?

Skal du evaluere en supervisor, kollega eller underordnet?

Question Title

* 1. Hvem vil du evaluere?

T