Introduktion

Foreningen Far har i ’Forældreundersøgelsen 2015’ i samarbejde med Australske partnere fokus på forældrefremmedgørelse og falske anklager. Vi vil med forældreundersøgelsen gerne medvirke til at afdække omfanget, konsekvenserne og de samfundsøkonomiske omkostninger.

Har du som mand eller kvinder, bedsteforælder, søskende, ny partner, anden familie, fagperson eller barn over 18 år oplevet forældrefremmedgørelse eller falske anklager, vil vi meget gerne modtage din besvarelse. Foreningen Far indsamler først en række basis oplysninger, spørger herefter ind til dine oplevelser.

Du har mulighed for at besvare undersøgelsen anonymt og komme med gode råd til politikere, offentlige ledere og pressen, som bliver orienteret om undersøgelsens resultater.

Tak for din deltagelse.
Foreningen Far

T