Dommervalg til kredsprøve

BHU har valgt at spørge vores medlemmer om hvem de ønsker som dommer til vores kredsprøve.
Afstemningen er anonym og der kan stemmes på flere dommere. Vi vælger den dommer med flest stemmer, hvis dommeren er tilgængelig på den pågældende dato. Er dommeren forhindret, så tages næste dommer i rækken med næstflest stemmer.

Question Title

* 1. Hvem skal dømme forårs kredsprøven ?

T