I løbet af 2023 og 2024 skal alle husstande, erhvervsejendomme og offentlige bygninger i vores forsyningsområde have installeret en ny digital fjernaflæst vandmåler.
Ved spørgsmål om booking, udskiftning af måler og den nye vandmåler kan du kontakte Eltel Networks A/S på tlf. 8813 5857 mandag til torsdag fra kl. 7:30-15:30 og fredag fra kl. 7:30-15:00.
Ved spørgsmål til projektet, kan du kontakte Samn Forsyning på maalerskift@samn.dk eller på telefon 7626 8700
Sæt ét kryds ved hvert spørgsmål.
Har du behov for at uddybe dit svar, kan du angive dette i kommentarfeltet under det pågældende spørgsmål.

Question Title

1. Er du tilfreds med den information, som blev givet forud for målerskiftets start?

Question Title

2. Er du tilfreds med, hvordan målerskiftet blev udført?

Question Title

3. Er du tilfreds med, hvordan målerskiftet er afsluttet?

Question Title

4. Hvis du har været i dialog med vores samarbejdspartner Eltel i forbindelse med målerskiftet, er du så tilfreds med den måde, dialogen er foregået på?

Question Title

5. Hvis du har været i dialog med Samn Forsyning i forbindelse med målerskiftet, er du så tilfreds med den måde, dialogen er foregået på?

Question Title

6. Hvad er din generelle oplevelse af forløbet med udskiftning af vandmåleren.

T