Velkommen til forberedelsesskema til arbejdsglædecertificeringen.
Skemaet skal udfyldes af en leder og en medarbejder i fællesskab.
Når I har udfyldt skemaet med de relevante data sender du en mail til jannie@praqtice.dk, som kontakter dig for næste skridt.

På baggrund af forberedelsesskemaet besøges praksis af projektleder Anne Lücke Klindt samt en leder fra en anden klinik, der også deltager i certificeringsringordningen. Ved dette besøg gennemgås praksis i et arbejdsglædeperspektiv, hvorefter der i fællesskab udarbejdes en skitse for arbejdet med arbejdsglæde det kommende år. 

Indholdet i dette skema skal ses som et inspirationsoplæg i forhold til, hvad man som praksis med fokus på arbejdsglæde kan arbejde med. Det er inddelt i følgende afsnit:
- Arbejdets organisering
- Dialog og samarbejde
- Medarbejderudvikling - personligt og fagligt
- Kundedialog og sociale medier
- Arbejdsmiljø
- Introduktion af nye medarbejdere
- Ledelse
- Generelle trivselstiltag

T