1.Stævne info:

Question Title

* 1.1 Stævnetype
Vurderingsskala/
5 = fremragende Denne karakter bruges, når det ikke kan gøres bedre/
4 = flot Denne karakter bruges, når det er ekstraordinært flot/
3 = god Dette er den midterste vurdering, og er derfor den typiske karakter ved et stævne/
2 = mindre god Denne karakter bruges, når det er nødvendigt/
1 = utilfredsstillende Denne karakter bruges, når forholdende er utilfredsstillende/
Vurderinger som ligger over eller under karakteren 3 skal begrundes

Question Title

* 1.2 Antal starter:

Question Title

* 1.3 Stævne Dato:

Dato
Dato

Question Title

* 1.4 Stævnearrangør:

Question Title

* 1.5 Kommentar fra klubben:

2. Sikkerhed, brand og beredskab.

Question Title

* 2.1 Var der bemandet samaritter/læge-telt?

Question Title

* 2.2 Godkendelse af brændmyndighederne?

Question Title

* 2.3 Var der dyrlæge tilstede?

Question Title

* 2.4 Var der smed tilstede?

Question Title

* 2.5 Var der adskillelse af heste og publikum( så publikum der ikke er hestevandte kan komme til og fra stævnepladsen)?

Question Title

* 2.6 TD´s Generel karakter for sikkerhed ved stævnet:

3. Praktisk info:

Question Title

* 3.1 Stævnejury (mindst 3 personer):

Question Title

* 3.2 Var navne på stævnejury synlig:

Question Title

* 3.3 Presseansvarlig:

Question Title

* 3.4 Var der Wifi til rådighed under stævnet?

Question Title

* 3.5 Resultatformidlingen foregik via:

Question Title

* 3.6 Ønsker klubben højere status som stævnearrangør?

Question Title

* 3.7 Er der punkter hvor klubben kan forbedre stævnets kvalitet?

Question Title

* 3.8 Vil du anbefale klubben at afholde tilsvarende stævner igen ?

Question Title

* 3.9 Kommentar fra rytterne:

Question Title

* 3.10 Kommentar fra andre officials:

4. TD kommentar

Question Title

* 4.1 Navne på alle TDére ved stævnet (inkl. TD nr.2 og evt. aspirant):

Question Title

* 4.2 Navn på ansvarlig TD(kopi af stævne rapporten sendes til denne person)

Der bliver hurtigst muligt sendt en kopi af denne rapport til mailadressen under stævne arrangør og TD ansvarlig .
ønsker du rapporten sendt til andre adresser, bedes de noteres under punktet ekstra mailadresser:

Question Title

* 4.3 Ekstra mailadresser:

Question Title

* 4.4 Ekstra mailadresser:

Question Title

* 4.5 TD´s  karakter for dommertårn(størrelse og placering af dommertårn):

Question Title

* 4.6 Var der arbejdsplads til TD ( et sted hvor man kunne føre fortrolige samtaler)?

Question Title

* 4.7 TD´s kommentar til stævne pladsen generelt:

Question Title

* 4.8 TD´s vurdering af præmieoverrækkelse:

Question Title

* 4.9 TD´s vurdering af Speaker (info om præmieoverrækkelse, ryttere skulle holde sig klar, anden praktisk info):

Question Title

* 4.10 TD´s vurdering af udsmykning( på banen og på stævnepladsen):

Question Title

* 4.11 TD´s vurdering af resultatformidling:

Question Title

* 4.12 Hvordan har samarbejdet med klubben været før stævnet?

Question Title

* 4.13 Er der indgivet nogle protester:

Question Title

* 4.14 Er der indsendt Sanktions formular til DRF ?
Formular findes til DRF findes HER

Question Title

* 4.15 Er der givet nogle sanktioner:

5. Opvarmning og konkurrence Baner:

Question Title

* 5.1 TD´s Generel karakter for tilskuerfaciliteter:

Question Title

* 5.2 Hvad var til rådighed?

Question Title

* 5.3 Højtaleranlæg på opvarmning?

Question Title

* 5.4 Var der opsyn med opvarmningsbanen?

Question Title

* 5.5 TD´s karakter for opvarmningsbanen(vedligehold under stævnet, størrelse og placering):

Question Title

* 5.6 TD´s karakter for konkurrencebanen(vedligehold under stævnet, størrelse og placering):

6. Banedesigner:

Question Title

* 6.1 Marker i felt herunder hvis dette ikke er et springstævne:

Question Title

* 6.2 Banedesigner:

Question Title

* 6.3 Banedesigner assistent:

Question Title

* 6.4 Var der arbejdsplads til banedesigner(hvor man kunne sidde og bruge pc, gerne med udsyn til banen)?

Question Title

* 6.5 TD´s  karakter for forhindrings materiale (var der nok bomme, støtter og fyld til at opfylde krav fra fordringerne):

Question Title

* 6.6 Kommentar fra Banedesigner:

7. Dommer:

Question Title

* 7.1 Stildommer:

Question Title

* 7.2 Springdommer:

Question Title

* 7.3 Dressurdommer:

Question Title

* 7.4 Kommentar fra Dommeren:

8. Camping kommentar:

Question Title

* 8.1 Marker herunder hvis camping ikke er relevant ved dette stævne:

Question Title

* 8.2 Generel karakter for campingområdet:

9. Parkering:

Question Title

* 9.1 Var der skiltet official parkering på parkeringspladsen?

Question Title

* 9.2 Var der P-vagt på parkeringspladsen?

Question Title

* 9.3 Var der lys på parkeringspladsen?

Question Title

* 9.4 TD´s vurdering af parkerings pladsen(var der tørt og plads nok):

10. Toiletter:

Question Title

* 10.1 Hvor mange toiletter var der tilgængelig på stævnepladsen?

Question Title

* 10.2 Var der liste over hvornår de blev rengjort?

Question Title

* 10.3 TD´s Generel karakter for toiletforhold:

Question Title

* 10.4 Var der badefaciliteter?

11. Stald:

Question Title

* 11.1 Marker i feltet herunder hvis der ikke tilbydes opstaldning til ryttere udefra ved dette stævne:

Question Title

* 11.2 Højtaleranlæg i staldområde?

Question Title

* 11.3 Var der vaskeplads?

Question Title

* 11.4 Var der mulighed for at lave dopingbokse(hvis man vidste det på forhånd)?

Question Title

* 11.5 Var der staldvagt?

Question Title

* 11.6 Generel karakter for staldforhold:

12. Cafeteriet

Question Title

* 12.1 Var der officials bord?

Question Title

* 12.2 Var der VIP eller rytterloge?

Question Title

* 12.3 TD´s Generel karakter for udbuddet i cafeteriet:

Question Title

* 12.4 TD´s Generel karakter for officialforplejning:

Der bliver hurtigst muligt sendt en kopi af denne rapport til:
  • Stævnearrangør 
  • TD ansvarlig
Ønsker du rapporten sendt til andre adresser, bedes de noteres under punktet ekstra mailadresser.

T