Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hvordan vil du generelt bedømme dette kursus?

Question Title

* 2. Hvor anvendeligt var kursusmaterialet (læsestof, undervisningsbøger, osv.)?

Question Title

* 3. Hvor klar var underviseren i sin forklaring af kursusmaterialet?

Question Title

* 4. Var hastigheden på underviserens præsentation af kursusmaterialet for hurtig, for langsom eller lige tilpas?

Question Title

* 5. Hvor godt besvarede underviseren de studerendes spørgsmål?

Question Title

* 6. Hvor tryg følte du dig ved at udtrykke din mening i klassen?

Question Title

* 7. Hvor nyttige var hjemmeopgaverne til din forståelse af materialet?

Question Title

* 8. Hvilke forbedringer af kurset ville du gøre?

0 af 8 svarede
 

T