Formål og scoring

Quizzen om din personlige produktivitet har til formål at og give dig et billede af, hvordan du styrer din tid, energi og opmærksomhed i dag, og hvor du kan optimere dit overskud, overblik, ro og fokus. Disse områder nemlig har afgørende indflydelse på ,de resultater du skaber samt den oplevelse du får af din dag.

Quizzen tager 5-7 minutter at udfylde, og du får dit resultat med de samme.
 
Når du har svaret på undersøgelsen, får du en score. Er din score...
  • under 40% har du et stort uudnyttet potentialet, og det kan virkelig betale sig at sætte fokus på at optimere dit overskud, overblik, ro og fokus
  • mellem 40% og 60% har du et godt fundament inden for de 4 områder, og du kan frigøre et stort potentiale ved at sætte fokus på at træne de områder, hvor du har størst potentiale
  • mellem 60% og 80% har du selvbevidsthed, metoder og vaner, der ofte styrker din personlige produktivitet. Du vil dog opleve et markant udbytte ved yderligere at optimere de 4 områder
  • over 80% har du en høj selvbevidsthed, gode metoder og vaner, der giver dig en rigtig god personlig produktivitet. Du kan stadig optimere på elementer i de 4 områder, og du kender også det udbytte, som fortsat træning vil give.
Husk på at dette ikke er en score, der måler den værdi, som du skaber i dit arbejde. Scoren fortæller i stedet, hvordan du kan optimere måden, du skaber værdi på.

Quizzen er målrettet personer, som har stor indflydelse på deres opgaver, og hvornår de laver dem. Inden du går i gang får du to spørgsmål om dit arbejde.

Question Title

* 1. Hvad er din arbejdsfunktion?

Question Title

* 2. I hvor høj grad har du indflydelse på din arbejdsdag?
(Med indflydelse menes om du kan påvirke, hvornår og hvordan du løser dine opgaver)

T