Hvem skal vinde årets pris for sin indsats for udsatte mennesker?

Send din indstilling herunder og vær med til at hylde en ildsjæl.

Question Title

Billede
Udsatte mennesker på kanten af samfundet sættes sjældent i et positivt lys. Det vil vi i Brobyggerne lave om på med årets uddeling af Bent Melchior Prisen og en festaften med overskriften ”Udsatte og værdsatte”. Her sætter vi mennesker på kanten i centrum og hylder en særlig ildsjæl, som har gjort en forskel med sin indsats for netop udsatte medborgere.

Der er heldigvis mange, som gør en mærkbar forskel, enten gennem deres arbejde eller som frivillige. Derfor har vi brug for din hjælp. Hvem synes du i særlig grad fortjener at blive anerkendt for sin indsats?

Send os din indstilling herunder og vær med til at hylde en ildsjæl.

Kriterier
Bent Melchior Prisen går til ildsjæle, der:
  • gør sig umage for at gøre verden bedre
  • arbejder for at fremme dialogen mellem mennesker med forskellige menneskesyn og verdensopfattelser
  • er eksponent for menneskers grundlæggende rettigheder og respekten for den enkeltes værdighed
  • udviser tolerance, åbenhed og nysgerrighed over for andre menneskers ståsteder
Deadline for indstillinger er den 31. august 2024. Årets modtager af prisen vælges af en priskomité nedsat af Brobyggernes bestyrelse. Læs mere om Bent Melchior Prisen og årets tema her.

Question Title

* 1. Dit navn

Question Title

* 2. Din e-mailadresse

Question Title

* 3. Dit forslag til modtager af Bent Melchior Prisen (angiv navn på ildsjæl)

Question Title

* 4. Din begrundelse for forslaget til prismodtager

Question Title

* 5. Jeg giver hermed samtykke til, at Brobyggerne må dele det indsendte forslag og begrundelsen med priskomitéen og på foreningens digitale medier.

Vi takker på forhånd for din indstilling, som bliver læst med interesse. Du vil ikke høre yderligere fra os i forbindelse med indstillingen, men vil selvfølgelig kunne læse om årets prismodtager m.m. på Brobyggernes hjemmeside og sociale medier til november. Navne på indstillede kandidater anvendes ikke offentligt uden forudgående accept fra de nominerede.

T